Röllikesnyltrot

Röllikesnyltrot har en enda årsviss växtplats i Norden, belägen på norra Öland.
I Svensk Botanisk Tidskrift (SBT) nr 6 2010 och nr 2 2011 redovisas de åtgärder, som Föreningen vidtagit tillsammans med floraväktare och myndigheter, och som resulterat i att hotet mot röllikesnyltroten och dess växtplats nu är undanröjda för gott.

Du finner artiklarna och information om hur det har gått här nedanför:

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.