Samåkning från samåkningsparkeringen vid väg 116 (Dalaskolorna) kl 10.00 eller samling vid Siesjövägens slut.

Comments are closed.