Samlad kunskap om Nordens orkidéer

”Här får man svar på de flesta med den samlade kunskap som finns om orkidéerna i Norden idag, dessutom presenterad på ett sådant sätt att den är lätt att ta del av.”

TEXT: BARBRO RISBERG

Recensionen är publicerad i Svensk Botanisk Tidskrift nummer 6 (2020). Klicka här för att få reda på hur du kan bli medlem i Svenska Botaniska Föreningen och få tidskriften hem till dig.


Nordens orkidéer tar upp 75 arter och underarter från hela Norden varav tolv inte är anträffade i Sverige. Svenska och vetenskap-liga namn följer i huvudsak Dyntaxa. Arterna är namngivna på sex andra språk efter gäl-lande nomenklatur i respektive länder. Texten är tvåspråkig, där engelska gör att boken kan nå en bredare publik. Varje släkte presenteras med en internationell utblick över arter och utbredning och ett stycke om pollinering. En huvudnyckel för bestämning finns i början av boken, sedan återkommer nycklar för varje släkte. De är lätta att följa speciellt som tyd-liga bilder med namn på blommornas detaljer finns för varje nyckel.

Som för många andra väcktes författarens orkidéintresse av en äldre bok med samma namn, Nordens orkidéer av Bo Mossberg och Sven Nilsson, där speciellt Bo Mossbergs akvareller lockade honom till att fotografera växterna.

Nordens orkidéer. Nordic Orchids.
Sven Birkedal. Naturcentrum AB 2020. ISBN 978-91-85221-41-7. 232 sidor. Kan beställas från t ex Naturcentrum AB för 265 kr (länk).

Fotografierna är vackra, många till antalet och mycket informativa. För varje art visas en bild av växtmiljön, plantan i helfigur, blomman, ofta på flera bilder, till exempel framifrån och från sidan, eventuella avvikande blommor och frökapsel. Artens speciella kännetecken redovisas. Det anges också vilken/vilka insekter som svarar för pollineringen. För några av arterna finns dessutom utmärkta bilder på pollinerande insekter. Tydliga utbredningskartor, grafiska symboler för blomningstid och plantornas höjd finns också för varje art.

Kunskapen om våra orkidéer har ökat mycket, speciellt sedan dna-analyser började användas för att undersöka släktskap mellan närstående arter. Det gäller särskilt släktet handnycklar Dactylorhiza, där lundaforskaren Mikael Hedréns studier gett oss klarhet om arternas relationer till varandra. Om det blir man på ett tydligt sätt informerad här. Ny kunskap har lett till beskrivning av flera underarter i släktet knipprötter Epipactis i Sverige. Samtidigt nämns i inledningen att det globalt finns mellan tjugo och åttio arter av knipprötter beroende på vilken systematik som används! Sista ordet är knappast sagt om orkidéernas släktskapsförhållanden.

Mossbergs akvareller öppnade våra ögon och fick oss att uppleva växternas skönhet och mångformighet. När man fördjupar sig i ämnet kommer många frågeställningar. Här får man svar på de flesta med den samlade kunskap som finns om orkidéerna i Norden idag, dessutom presenterad på ett sådant sätt att den är lätt att ta del av.