SBF svarar på och överklagar beslutet gällande fråga om jäv.

Kategori: Floravård, Gotland, Nyheter

Tillstånd till täktverksamhet m.m; nu fråga om jäv (M 5431-14; 060106)

Svenska Botaniska Föreningen vill anmäla missnöje med och överklagar beslutet i rubricerat ärende.

Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen har i beslut den 10 april 2015 ogillat Förenings yrkande att överlämna prövningen av Nordkalks ansökan till annan Hovrätt.

2015-04-14 SBF-jäv

Comments are closed.