SBF tillstyrker att riksintresseområdet för friluftsliv FI07 Bästeträsk bildas

Kategori: Nyheter

Reviderade och nya riksintresseområden för friluftsliv (dnr 408-923-16)
Svenska Botaniska Föreningen tillstyrker att riksintresseområdet för friluftsliv FI07 Bästeträsk
bildas och avgränsas på föreslaget sätt under förutsättning att även Strå kalkbrott ingår i
riksintresseområdet.

Läs hela skrivelsen här:
PDF

Comments are closed.