SBF yrkar att SGU upphäver sina beslut den 3 oktober 2005 att utse Bunge, Fleringe och Bunge Stucks på norra Gotland som riksintresseområde för fyndigheter av mineral och material

Kategori: Floravård, Gotland, Nyheter

Yrkande att SGU upphäver sina beslut den 3 oktober 2005 att utse Bunge, Fleringe och Bunge Stucks på norra Gotland som riksintresseområde för fyndigheter av mineral och material (kalk) enligt 3 kap 7 § miljöbalken

 Svenska Botaniska Föreningen yrkar

*   att SGU upphäver besluten den 3 oktober 2005 att peka ut områdena Bunge, Fleringe och Bunge Stucks på norra Gotland som riksintresseområde för fyndigheter av mineral och material och

*   att SGU omgående och med förtur beslutar i frågan, så att resultatet föreligger, innan Mark- och miljööverdomstolen ska pröva Nordkalks resp SMA Minerals ansökning om täktverksamhet inom Natura 2000-området Bästeträsk på norra Gotland.

Läs hela skrivelsen här:

2017 SGU

Bilaga:
Högsta förvaltningsdomstolens dom 2017-06-29

Comments are closed.