SBT volym 99 (2005)

Häfte 1 – PDF

Häfte 1 – PDF
1 Ordföranden har ordet: Ett nytt spännande år 
2 Välkomna till Botanikdagarnai Medelpad! 
4 Ingemar Jonasson: Vitnoppaåterfunnen i Norden (Pseudognaphalium luteoalbum is again a member ofthe Nordic flora) 
7 Lars Olof Björn & Nils G. Ekelund: Dinoflagellater – hopplock från livets smörgåsbord (Dinoflagellates– collections from the smorgasbord of the living world) 
17 Kristoffer Stighäll: Dvärglåsbräken på ny lokal i Roslagens skärgård (New Swedishlocality for Botrychium simplex) 
21 Annika Wuolo: Nytt fynd avnattskattahybrid (Solanum nigrum × S. physalifolium found in Sweden) 
23 Marielle Magnusson & Peter Hambäck: Parksallat – ett hot mot inhemska växter? (Cicerbitamacrophylla – a threat to native plants?) 
30 Floraväkta ifjällen i sommar! 
31 Mariette Manktelow: RåshultSödregårds trädgård och Adonis Stenbrohultensis – vad finns kvar? Eninventering av kulturväxter i Råshult (Plants from Nils Linnaeus’s garden at Råshult –are they still around?) 
60 Debatt: Hur mycket dödved behövs i skogen? 
62 Debatt: Författarnasvarar 
63 Följ med tillNorge i sommar! 
64 SBT-rea
64 Rättelser 


Häfte 2 – PDF

Häfte 2 – PDF
65 Ordföranden har ordet: Nytt från styrelsen 
66 Skogsfru –Årets växt 2005 
67 Lennart Stenberg: Baltnycklar iNorrbotten (Dactylorhiza majalis ssp. baltica found in Sweden) 
70 Mikael Hedrén: Artbildning ochsläktskap inom orkidésläktet handnycklar Dactylorhiza (Speciation andrelationships in Dactylorhiza) 
94 Sven Hansson: En intressantorkidé på Rådmansö (A locally arisen allotetraploid Dactylorhiza onRådmansö) 
97 Per Bjurulf: Stödbladenstandning hos svenska handnycklar (Patterns of bract margin indentation in commonSwedish members of Dactylorhiza) 
109 Per Bjurulf & Magnus Thorell: Kan växtplatsen användas för att skilja på moss-och sumpnycklar? (Can the habitat be used to distinguish betweenDactylorhiza majalis ssp. sphagnicola and ssp. traunsteineri?) 
124 Per Bjurulf: Morfologiskaskillnader mellan moss- och sumpnycklar i olika kärrtyper (Morphologicalvariation in Dactylorhiza majalis ssp. sphagnicola and ssp. traunsteineri indifferent habitats) 
133 Per Bjurulf: Finnsmossnycklar på Öland? 
134 Sven Hansson: Genom vildaKurdistan 
143 Botanisk litteratur: Floran i Habo 
143 Föreningsnytt: Kallelse tillSBF:s årsmöte 
144 Föreningsnytt: Lär dig mer omkransalger! 


Häfte 3/4 – PDF

Häfte 3/4
145 Ordföranden har ordet: Vår nya logga – tranbär! 
146 Maud Wallsten, Jan Thorson & Gun Werlemark: Härstammar Claude Monets röda näckrosor frånFagertärn i Närke? (The red water lilies of Claude Monet – do theyoriginate from Lake Fagertärn in Närke, Sweden?) 
154 Örjan Nilsson: Från ProjektLinné till Rödlistan 2005 (From Project Linnaeus to the Swedish Red List2005) 
159 Hjalmar Croneborg, Mora Aronsson, Anders Dahlberg, Ulf Gärdenfors, TomasHallingbäck, Oskar Kindvall, Niklas Lönnell & Göran Thor: Rödlistan 2005 – vad nytt? (Botanical newsin the 2005 Red List of Swedish species) 
169 Jan-Olof Tedebrand: Rolf Lidberg – rar botanist och människa 
171 Peter Ståhl: Skogsklockan –inventeringen 2004 och något om artens biologi (Campanulacervicaria in Sweden – results of an inventory) 
183 Debatt: Senglacialagranskogar i Sydsverige? 
187 Thomas Karlsson, Lennart Stenberg & Torbjörn Tyler: Skogs- och hagfibblor i nässjötrakten i åttio årsperspektiv (Changes in the Hieracium flora in the Nässjö area(Småland, S Sweden) during the 20th century) 
208 Torbjörn Tyler: Inventerafibblor i Värmland! 
208 Ulf Ryde: Studerakrypbjörnbär i sommar! 
209 Stefan Lithner: Effekter avåterupptagen hävd på gammal ängsmark i Blekinge (Resumingmanagement in abandoned grasslands – an example from Blekinge) 
215 Åke Persson: Kostnad förfrösättning hos norna (Cost of reproduction in Calypso bulbosa) 
218 Carl-Adam Hæggström: Nordens äldsta tall (The oldestknown Scots pine tree in the Nordic countries) 
219 Botanisk litteratur: Blomstervandringar i Linnés sällskap ; Kulturväxter på nätet ; Ny upplaga av Lids flora 
222 Inventeringslägeri Västerbotten 
223 Föreningsnytt: Verksamhetsberättelseför 2004 
224 Föreningsnytt: Kalendarium


Häfte 5 – PDF

Häfte 5
225 Ordföranden har ordet: Min sommar bland slåttergubbar och silversmygare 
226 Lars Arvidsson & Svante Hultengren: Atlantisk vårtlav Pyrenula occidentalis i Sverige (Pyrenulaoccidentalis found in Sweden) 
233 Karin Martinsson: I namnfloran –växtnamn som förnamn (Plant names as first names) 
259 Barbro Risberg: Förvildade ochkvarstående växter vid Torsåkers fäbodar (Naturalized and relict vascular plants on oldsummer farms at Torsåker, east central Sweden) 
265 Åke Widgren: Häljarumsnaturreservat – ett grustag med rara växter (Gravel pit becomes nature reserve for itsbotanical qualities) 
269 Alf Oredsson: Blekingesförsta barkbjörnbär: saxiskt björnbär(The first blackberry in Blekinge connected withtimber import: Rubus acanthodes) 
273 Anders Malmsten: Herbarier kananvändas vid tillväxtstudier (Herbarium material and growth studies) 
279 Maj-Britt Nilsson: Ängsanemonfunnen i Värmland (Anemonidium canadense found in Värmland, westernSweden) 
280 Hans Thulin: Botanikdagarnai Medelpad 
283 Bengt Elmerstad: Ett överflöd avblommor 
286 Botaniskt nytt: Fina fynd , Trandåd, Guldluppen 2005 
288 Föreningsnytt: Årsmötet 2005 


Häfte 6 – PDF

Häfte 6 – PDF
289 Ordföranden har ordet: Bästeträsk – ny nationalpark på Gotland? 
290 Nils Cronberg & Håkan Rydin: Torvmossa – ett nygammalt svenskt namn för Sphagnum (“Torvmossa” –a proposed new Swedish name on Sphagnum) 
295 Vivi Vajda & Stephen McLoughlin: Upptäckten av ett levande fossil – wollemia (Discovery of aliving fossil – Wollemi Pine) 
303 Pål Axel Olsson, Kit B. Nielsen & Peter F. Schweiger: Mykorrhiza i nordskånska vattenväxter (Mycorrhizalcolonisation in aquatic plants in southern Sweden) 
309 Botanisk litteratur: Margaretas nya böcker 
311 Botanisk litteratur: Människan och floran 
313 Jimmy Lyhagen & Ingvar Svanberg: Unikt etnobotaniskt bibliotek till Sverige 
314 Debatt: Behovet av ennationell strategi för utplantering av hotade växter 
315 Leif Kullman: Gamla och nyaträd på Fulufjället – vegetationshistoria på hög nivå (Old and newtrees on Mt Fulufjället in Dalarna, central Sweden) 
330 Bengt Oldhammer: Varder – enförsvinnande naturtyp (“Varder” – naturally treeless hills that now becomeforested) 

Läget för sjönajas i Sverige
332 Anders Jacobson: Sjönajas återfunnen i Södra Kärrlången (Najas flexilis rediscovered in Södermanland, southeast Sweden) 
336 Maria Carlsson & Matilda Apelqvist: Sjönajas – nytt fynd i Småland(Najas flexilis rediscovered in Småland, south Sweden) 
338 Kjell-Arne Olsson: Sjönajas i Hammarsjön (The status of Najas flexilis in Lake Hammarsjön, southernmost Sweden) 

339 Ulf Swenson & Karin Martinsson: Restaurering av hagmarker – hur man kan få bukt med örnbräken (Restoring pastureland by pulling bracken) 
347 Irmgard Blindow & Kerstin Wallström: Kransalgskursen vid Erken 
348 Botaniskt nytt: Fina fynd , Vilda blommornas dag 2005 
350 Föreningsnytt: Resa till Estland 26 juni – 1 juli 2006 
351 SBT volym 99: Innehåll