Semester på kansliet

Brunklöver (Trifolium spadiceum) fotat i ett dike under Botanikdagarna 2015 – Hemavan. Foto: Maria van der Wie

Nu tar kansliet lite semester.
Vi öppnar igen den 25/8.