Skrivelse till Mark och miljööverdomstolen om Jäv gällande Nordkalk och Bunge Ducker

Kategori: Floravård, Gotland, Nyheter

Här finner ni SBFs skrivelse till Svea Hovrätt, Mark och miljööverdomstolen 2015-03-26 gällande:

Yrkande att Svea hovrätt, Mark och miljööverdomstolen överlämnar Nordkalks ansökan om täkttillstånd och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64, Gotlands kommun till annan Hovrätt för prövning och dom i syfte om att unvika jäv. (M 5431-14; 060106)

SBFs skrivelse 20150326 Jäv i mål M5431-14 Nordkalks verksamhet i Bunge Ducker, Gotland

 

Comments are closed.