Sök artiklar i SBT

Svensk Botanisk Tidskrift publiceras digitalt på DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), 2 år efter utgånget publikationsår. 

www.diva-portal.org

Tidningarna är upplagda som hela häften.


Enklast att söka efter ett nummer eller en artikel är direkt på www.google.com som klarar av fulltextsökning av häftena.
Länken ovan skickar er direkt till en googelsökning som söker direkt på DIVA. Det går även bra att bara söka direkt i ett google-sökfönster.


Sökning på direkt på DIVA

www.diva-portal.org
Här går det endast att söka på: Tidskriftens namn, årtal, volym, häfte, författare och artikelnamn.


Generalregister

Här nedanför finns våra generalregister av artiklar från SBT, för den som vill söka uppgifter om en specifik artikel. Artiklarna finns sedan att hämta på DIVA.

Generalregister 1: vol 1-20, 1907 – 1926
Generalregister 2: vol 21-40, 1927 – 1946
Generalregister 3: vol 41-60, 1947 – 1966
Generalregister 4: vol 61-80, 1967 – 1986
Generalregister 5: vol 81-100, 1987 – 2006
Generalregister 6: vol 101 – 111, 2007-2019


SBT-arkiv 2002 –
Innehållsförteckningar uppdelade på utgivningsår och med direktlänkar till tidskrifterna finns i länken nedan.

SBT arkiv 2002 –