Stipendier från Stiftelsen Extensus

3 mars 2014
 mars 3, 2014
Kategori: Nyheter

Extensus delar årligen ut stipendier till forskare, forskarstuderande, examensarbetare och andra vilka verkar inom stiftelsens verksamhetsområde. Sprid gärna informationen vidare.

Utlysning av stipendiemedel 2014.03.01

Stiftelsen Extensus, Uppsala, utlyser härmed stipendier för forskning
inom växtekologi inom företrädesvis följande ämnesområden:

A.      Växtekologisk forskning med anknytning till urskogsproblematik och
därmed sammanhängande naturvårdsfrågor.

B.       Lövträdens ekologi, särskilt frågor rörande föryngring,
utbredningsproblematik och olika raser.

C.      Forskning rörande våtmarkers ekologi och naturvård, särskilt
översvämningsmark vid Dalälven.

Totalt finns c:a 150.000 kr att dela ut. Maximalt tilldelas 25 000 kr
per ansökan.

För mer information om ansökningsförfarandet se Stiftelsens hemsida:

www.extensus.nu

Comments are closed.