Studerandestipendium

Är du studerande och intresserad av botanik?

Då ska du söka ett stipendium till Botanikdagarna.
Botanikdagarna är ett fantastiskt tillfälle att få närkontakt med floran och träffa andra botaniskt intresserade.
Svenska Botaniska Föreningen delar i år ut två stycken stipendier för deltagande i Botanikdagarna. Stipendierna täcker även kostnaderna för logi, mat och resor (upp till 2 000 kr),
Din ansökan där du berättar om dig själv och varför du vill delta ska skickas till föreningen senast  1 maj.

Ansökan skickas till SBF:s kansli, gärna som e-post

Svenska Botaniska Föreningen
Norbyvägen 18 A
752 36 Uppsala.

Ytterligare upplysningar kan du få från:

Maria van der Wie på SBF:s kansli
Tel: 018-471 28 91
E-post: info@svenskbotanik.se