Här hittar du innehållsförteckningar för de senaste årens nummer av Svensk Botanisk Tidskrift, från och med volym 96 (2002). För volymer äldre än två år finns dessutom hela artiklar i PDF-format att ladda ner.

Volym 112 (2018)
Volym 111 (2017)
Volym 110 (2016)

Volym 109 (2015)

Volym 108 (2014)

Volym 107 (2013)

Volym 106 (2012)
Volym 105 (2011)
Volym 104 (2010)
Volym 103 (2009)
Volym 102 (2008)
Volym 101 (2007)
Volym 100 (2006)
Volym 99 (2005)
Volym 98 (2004)
Volym 97 (2003)
Volym 96 (2002)

SBF har låtit skanna in samtliga äldre häften av SBT, ända från 1907 och fram t.o.m. 2015. De finns kostnadsfritt tillgängliga som PDF-filer via DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet), ett digitalt arkiv för långsiktig bevaring av publikationer, i huvudsak producerade vid ett stort antal svenska lärosäten och forskningsinstitutioner.

En sökning i DiVA som till resultat visar samtliga häften av SBT finns här.

Länkade dokument:
Svensk Botanisk Tidskrift
Sök artiklar i SBT