Häfte 1
1 Ordföranden har ordet: Ett nytt år PDF
2 Välkomna till Botanikdagarna i Bohuslän! PDF
3 Karin Bohlin: Olika färgformer hos kattfot (Different colour forms in Antennaria dioica) PDF
5 Daniel Larson & Eva Willén: Främmande och invasionsbenägna vattenväxter i Sverige (Non-indigenous and invasive water plants in Sweden) PDF
16 Ebbe Zachrisson: Sommarnunneörten på Gräsö (Capnoides sempervirens on Gräsö, NE Uppland) PDF
19 Torbjörn Tyler: Om konsten att beskriva och bestämma en fibbla (On the art of describing and identifying a species of Hieracium) PDF
34 Thomas Karlsson & Torbjörn Tyler: Svenska namn på sydsvenska fibblor (Swedish names for south Swedish hawkweeds) PDF
52 Åse Augustson, Anna Lind & Martin Weih: Floristisk mångfald i Salix-odlingar (Floristic diversity in willow biomass plantations) PDF
59 Botanisk litteratur: “Aldrig i mina dagar har jag lefvat friskare än nu” PDF
61 Anders Magnusson: Huldremossa, en doldis bland mossorna (Cryptothallus mirabilis found in Västergötland, SW Sweden) PDF
62 Botaniskt nytt: Kanadaelm funnen i Malmö, Fina fynd PDF
63 Föreningsnytt: Föreningskonferens i Uppsala 1–2 april PDF
63 Föreningsnytt: Sök studerandestipendium till Botanikdagarna! PDF
64 Föreningsnytt: Kallelse till SBF:s årsmöte PDF


Häfte 2
65 Ordföranden har ordet: Nya landskapsfloror PDF
66 En trio primulor är Årets växter 2006 PDF
67 Hans Rydberg: Strandmaskrosorna på Fårö (Taraxacum sect. Palustria on Fårö, Gotland) PDF
76 Göran Wendt: Tre ovanliga sandmaskrosor i Bohuslän (Three uncommon species of Taraxacum sect. Erythrosperma in Bohuslän, southwestern Sweden) PDF
80 Frank Götmark, Jonas Fridman, Göran Kempe & Hans Toet: Lövträd i södra Sverige. Föryngring, begränsande faktorer och förändringar (Broadleaved trees in south Sweden: regeneration, limiting factors and recent changes) PDF
96 Tomas Hallingbäck, Lars Hedenäs & Henrik Weibull: Ny checklista för Sveriges mossor (New checklist of Swedish bryophytes) PDF
149 Katariina Kiviniemi Birgersson: Populationsdynamik hos kortlivade växter i naturbetesmarker (Population dynamics of short-lived plants in semi-natural grasslands) PDF
155 Roland Lyhagen: I Gudruns fotspår – några iakttagelser på ett stormhygge (Plants on uprooted spruce stumps following a storm) PDF
158 Lars Gunnar Reinhammar: Upprop – leta efter vityxne PDF
159 Anders Bohlin: Sphagnum kallas för vitmossor i Sverige PDF
160 Botaniskt nytt: Fina fynd PDF


Häfte 3
161 Ordföranden har ordet: Carl von Linné 300 år PDF

Gotländska lövmarker
162 Fabian Mebus, Oskar Kullingsjö & Karin Wågström: Värdefulla kulturpräglade lövmarker på Gotland PDF
163 Erik W. Ohlsson: Gotlandsänget och dess skötsel (Managing hay meadows on Gotland) PDF
173 Fabian Mebus: Lövmarkernas areal och utbredning på Gotland (Extent and distribution of deciduous woodland on Gotland) PDF
176 Svante Hultengren, Per Johansson, Hjalmar Croneborg & Niklas Lönnell: Hotad mångfald i Gotlands lövängar och lövängsrester (Threatened biodiversity in wooded hay meadows on Gotland) PDF
195 Oskar Kullingsjö: EU-projekt om rådgivning i gotländska lövmarker (Advice to landowners of deciduous woodlands on Gotland – experiences from an EU project) PDF

201 Torbjörn Lindell: Piggrör funnet i Baltikum (Calamagrostis varia found in Estonia) PDF
203 Sven Hansson: Georgia on my mind PDF
210 Botanisk litteratur: Botaniska utflykter i Bohuslän PDF
211 Emil Nilsson: Den evolutionära dragkampen mellan självsterilitet och självbefruktning (The evolutionary tug-of-war between obligate outcrossing and selfing) PDF
221 Martin Schmalholz: Finnögontrösten i Uppland och Västmanland (Euphrasia rostkoviana ssp. fennica in Uppland and Västmanland, SE Sweden) PDF
226 Alf Oredsson: Tio tyska björnbär på Lucerna (Ten German blackberries on Lucerna, SE Sweden) PDF
236 Ulla-Britt Andersson: Konflikt mellan floravård och bete på Öland PDF
237 Guldluppen 2006 PDF
238 Föreningskonferensen 2006 PDF
239 Rosexkursion till Skåne PDF
239 Inventeringsläger i Västerbotten PDF
240 Fina fynd PDF
240 Kalendarium


Häfte 4
241 Ordföranden har ordet: Kontrasternas sommar PDF
242 Ulla-Britt Andersson & Thomas Gunnarsson: Rysstarr – ny art för Sverige (Carex praecox – first Swedish find) PDF
245 Sven Snogerup: Juncaceae i Norden I. Annuella Juncus-arter (The annual species of Juncus in Norden) PDF
256 Per M. Jørgensen & Louise Lindblom: Greta Sernander-DuRietz – Sveriges första kvinnliga lavforskare (Greta Sernander-DuRietz – the first female Swedish lichenologist) PDF
261 Torbjörn Lindell: Finns öselskallra på Gotland? (Is Rhinanthus osiliensis present on Gotland?) PDF
263 Lars Olof Björn & Nils G. A. Ekelund: Koraller och zooxantheller – ett marint partnerskap (Corals and zooxanthellae – a marine partnership) PDF
271 Kerstin Nyström, Laila M. Karlsson & Per Milberg: En fyrtioårig fröbank i en före detta åker (Soil seed bank of weeds 40 years after cessation of cropping) PDF
277 Urban Gunnarsson: Spatelvitmossa, vår enda rödlistade vitmossa (Sphagnum angermanicum, the only red-listed peat moss in Sweden) PDF
283 Martin Weih: De vackra höstfärgerna avslöjar trädens effektiva retursystem (Autumn leaf colours reveal resource recycling in plants) PDF
290 Per Wahlén: Nyfynd av sällsynta luserner i Halmstad (Four rare Medicago species in Halmstad, SW Sweden) PDF
293 Debatt: Den nya bevarandebiologin PDF
299 Debatt: Sphagnum borde heta torvmossa på svenska PDF
301 Jörg Brunet: Tistelsnyltrot på ny lokal i Skåne (Orobanche reticulata found at a new site in Skåne, S Sweden) PDF
302 Botaniskt nytt: Atlantisk hål-lav, halländskt floravårdspris PDF
303 Botaniskt nytt: Fina fynd PDF
304 Föreningsnytt: Fototävling PDF


Häfte 5
305 Ebbe Zachrisson: Naturreservatet Häverö Prästäng. Historik, skötsel och flora (The flora of Häverö Prästäng, Uppland, SE Sweden) PDF


Häfte 6
369 Ordföranden har ordet: Svenska Botaniska Föreningen 100 år PDF
370 Välkomna till Botanikdagarna på Gotland! PDF
371 Åke Persson: Blomningsdynamik hos några orkidéer i Kirunatrakten (Flowering dynamics of ten orchid species in northern Swedish Lapland) PDF
383 Alf Oredsson: Tolv svenska Rubus-arter på Lucerna (Twelve Swedish Rubus species on Lucerna, an islet outside Västervik, SE Sweden) PDF
393 Sven G Nilsson: Utmarksskogen förr i tiden – uppgifter från Linnés hembygd (The changing structure and tree composition in the traditionally grazed forests in the parish of Stenbrohult, S Sweden) PDF
413 Roland Lyhagen: Jättespärgel som odlad kulturväxt (The Swedish cultivation history of Spergula arvensis ssp. maxima) PDF
418 Sanna Black-Samuelsson & Rachel E. Whiteley: Värna våra vackra vresalmar! Genetik som ett redskap i bevarandebiologin (Genetics as a tool in conservation biology – the European white elm as a case study) PDF
424 Botanisk litteratur: Margaretas nya böcker PDF
426 Kurs i växtfotografering PDF
427 Botanisk litteratur: Svensk fältflora PDF
428 Botanisk litteratur: Nationalnyckelns första mossvolym PDF
430 Botanisk litteratur: Skogsdynamik och arters bevarande PDF
433 Staffan Åström: Skogsfru – rapport om Årets växt 2005 (Epipogium aphyllum in Sweden – results of an inventory) PDF
436 Mats Ryden: Möte med skogsfrun PDF
437 Ulla-Britt Andersson: Estlandsresan 2006 PDF
439 Hans Thulin: Botanikdagarna i Bohuslän PDF
443 Ulla-Britt Andersson: Rosor i Skåne PDF
444 Föreningsnytt: Föreningskonferens, Studerandestipendier PDF
444 Föreningsnytt: Kallelse till SBF:s årsmöte PDF
445 Följ med till Island i sommar! PDF
447 Innehåll volym 100 PDF