Häfte 1
1 Ordföranden har ordet: Gott slut och gott nytt! PDF
2 Välkomna till Botanikdagarna i Jämtland! PDF
3 Anna Knöppel: Risfibbla – ny art för Sverige (Chondrilla juncea – new for Sweden) PDF
5 Mats Karström: Låsbräkenängen i Kåikul – effekter av återupptagen slåtter och skogsavverkning (Effects of resumed mowing on a Botrychium-rich meadow) PDF
13 Tore Mattsson & Alf Oredsson: Franskt björnbär och knölbjörnbär nya för Sverige (Rubus gillotii and R. tuberculatus new for Sweden) PDF
24 Mikael Hedrén, Sofie Nordström & David Ståhlberg: Knisanycklarna härstammar från mossnycklar (The allotetraploid marsh orchid at Knisa mosse, Öland, has been derived from Dactylorhiza majalis ssp. sphagnicola) PDF
35 Åke Widgren: Vårslinke återfunnet i Sverige (Nitella capillaris rediscovered in Sweden) PDF
41 Göran Westerström: Råbergets natur och flora (Botanical visits to Mt Råberget, NW Ångermanland, central Sweden) PDF
49 Sune Zachrisson & Örjan Nilsson: Nyupptäckt florainventering i Lillhärdal från 1819 (A recently discovered flora list from 1819 from Härjedalen, NW Sweden) PDF
58 Örjan Nilsson: En form av skogsknipprot utan klorofyll (Chlorophyll-free form of Epipactis helleborine in E Sweden) PDF
59 Botanisk litteratur: Botanik – systematik, evolution, mångfald PDF; Tung bok om Dalarnas hotade mossor och lavar PDF
62 Styrelsen informerar: Nationalpark eller kalkbrott? PDF
64 Botaniskt nytt: Pris till floraväktare; Inventera i Pite lappmark i sommar!; Stipendier till Botanikdagarna PDF


Häfte 2
65 Styrelsen har ordet: De vilda blommornas dag PDF
66 Gräsull – Årets växt 2009 PDF
67 Johanne Maad, Sebastian Sundberg, Per Stolpe & Lena Jonsell: Floraförändringar i Uppland under 1900-talet – en analys från Projekt Upplands flora (Floristic changes during the 20th century in Uppland, east central Sweden). PDF (Appendix 1 med samtliga arter.)
105 Anders Nissling & Jan Edelsjö: Nordlåsbräken i Stockholms skärgård (Botrychium boreale in the Stockholm archipelago, eastern Sweden) PDF
113 Ulla-Britt Andersson: Jordstjärnor i Sverige 1. Kamjordstjärna och kantjordstjärna (Swedish earthstars (Geastraceae) 1) PDF
116 Botanisk litteratur: Nationalnyckelns andra mossvolym PDF; Karplantefloraen i Engerdal PDF; Ålands flora PDF; Blomboken PDF; Brittisk handbok över europeiska lånkar PDF
124 Till minne av: Stig Högström, Bengt M.P. Larsson PDF
125 Upprop: Inventera kattfotens färger! PDF
126 Föreningsnytt: Föreningskonferensen 2009 PDF; Fjällblommor i Abisko PDF; Ny hedersmedlem PDF; Inventera i Västerbottens län! PDF; Guldluppen 2009 PDF; Lär dig dunörter i sommar! PDF


Häfte 3-4
129 Ordföranden har ordet: Använd Artportalen! PDF
130 Barbro Beck-Friis: Blomsterdrottningen PDF
133 Per Toräng & Didrik Vanhoenacker: Majviva – ekologi och bevarandestatus (Primula farinosa in Sweden – ecology and conservation status) PDF
141 Leif Kullman: Fjällens evighetsgranar – svensk naturhistoria i nytt ljus (Eternal mountain spruces – new light on Swedish forest history) PDF
149 Ulla-Britt Andersson: Jordstjärnor i Sverige 2. Sträv jordstjärna, dvärgjordstjärna, naveljordstjärna och liten jordstjärna (Swedish earthstars (Geastraceae) 2) PDF
153 Sven Snogerup: Juncaceae i Norden 2. Perenna Juncus-arter med ledade blad (Perennial species of Juncus with terete, septate leaves (sect. Ozophyllum) in Norden) PDF
174 Kaj Sand-Jensen: Fascinerande anpassningar hos växter i lobeliasjöar (Adaptations among aquatic plants in Scandinavian Lobelia lakes) PDF
183 Aina Pihlgren: Föryngring av ek och rönn i betesmarker med hjälp av buskar och konstgjorda betesskydd (Seedling establishment of Quercus robur and Sorbus aucuparia in shrubs and artificial grazing refuges) PDF
187 Roger Svensson, Aina Pihlgren & Jörgen Wissman: Gräsröjaren – bättre än sitt rykte! (The grass trimmer – better than its reputation) PDF
196 Tomas Burén: Tre förbisedda och missförstådda krypbjörnbär från sydöstra Sverige (Three overlooked and misinterpreted species of Rubus sect. Corylifolii from southeast Sweden) PDF
205 Botanisk litteratur: The emerald planet PDF
206 Kjell Svanberg: Vit form av skogsknipprot också i Västmanland(Chlorophyll-free form of Epipactis helleborine also in Västmanland) PDF
207 Sune G. Lidman: Botanikromantik PDF
208 Botaniskt nytt: ArtDatabankens naturvårdspris 2009; Våra kulturväxters namn; Fina fynd; Kansliet har flyttat; Rättelse PDF


Häfte 5
209 Styrelsen har ordet: Delaktighet PDF
210 Kurt-Anders Johansson: Nohlmarken – Västergötlands unika orkidéparadis (Nohlmarken – a restored orchid paradise in Västergötland, southwest Sweden) PDF
233 Nytt generalregister
234 Per Wahlén: Natar i Halland (Potamogeton in Halland, southwest Sweden) PDF
239 Ulla-Britt Andersson: Jordstjärnor i Sverige 3. Fältjordstjärna, stäppjordstjärna, rulljordstjärna och blomjordstjärna (Swedish earthstars (Geastraceae) 3.) PDF
243 Kerstin & Lennart Segerbäck: Europas största bestånd av vresbok (Dwarf beech Fagus sylvatica f. tortuosa in Skåne, south Sweden) PDF
249 Lennart Sundh: Bränning som hävdmetod – 50 års bränning av en åkerholme på Falbygden (Burning as a means of preserving grassland flora) PDF
253 Per Wahlén: Styv kvickrot × kvickrot återfunnen i Halland (Elytrigia atherica × repens found in Halland, southwest Sweden) PDF
255 Bokrea
256 Karin Bojs: Liar formar Europas största blomsterängar. Botaniker gör tidsresa till Rumäniens ängar PDF
259 Brita Svensson: Botanikdagarna i Jämtland PDF
263 Selma Nidung: Ståndarvånda PDF
264 Botanisk litteratur: Nyckel till växter som inte blommar PDF
266 Botanisk litteratur: En liten bok om jordrökar PDF
266 Botaniskt nytt: Fina fynd PDF
268 Ulla-Britt Andersson: Skånska dunörter PDF
269 Föreningsnytt: Tack för de vilda blommornas dag! PDF
271 Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet PDF


Häfte 6
273 Ordföranden har ordet: Det lider mot jul PDF
274 Gösta Olsson: Leka med växter (Playing with plants) PDF
279 Ulf Ryde: Krypbjörnbär i Halland (Rubus sect. Corylifolii in the province of Halland, SW Sweden) PDF
301 Tomas Burén: Allanders björnbär – ett nygammalt krypbjörnbär (Rubus allanderi – a recently validated name for a Swedish bramble) PDF
307 Alf Oredsson: Nyttiga björnbär (Useful blackberries) PDF
308 Roland Lyhagen: Saltelm – en ny kulturväxt i Sverige (Tall wheatgrass – a new cultivated crop in Sweden) PDF
311 Stefan Grundström: Klådris i Indalsälvens delta (Myricaria germanica in the delta of the Indalsälven, central Sweden) PDF
317 Ulla-Britt Andersson: Jordstjärnor i Sverige 4. Fransig jordstjärna, säckjordstjärna, mörk jordstjärna, rödbrun jordstjärna och kragjordstjärna (Swedish earthstars (Geastraceae) 4) PDF
322 Gus Lindeman: Rosmos PDF
323 Kurt-Anders Johansson: Resan till Rumänien PDF (En förteckning över kärlväxter som noterades under resan finns här! En insektslista finns här!)
330 Debatt: Artrika betes- och slåttermarker ger mat med mervärde! PDF
331 Botanisk litteratur: Margaretas nya böcker PDF
332 Styrelsen informerar: Nationalpark eller kalkbrott PDF
333 Föreningsnytt: Föreningskonferens 6–7 mars; Kallelse till SBF:s årsmöte 6 mars; Vem ska få Guldluppen 2010? PDF
334 Resa till Bornholm PDF
335 Innehåll volym 103 PDF