Häfte 1
1 Ordföranden har ordet: Ett nytt år, ett nytt decennium! PDF
2 Välkomna till Botanikdagarna i östra Småland! PDF
3 Erik Ljungstrand: Röd andmat påvisad i svensk natur (Lemna turioniferafound in the wild in Sweden) PDF
8 Per Wahlén: Röd andmat funnen i Halland (Lemna turionifera found in Halland, southwestern Sweden) PDF
9 Ingvar Claesson: Vityxne i Götaland – fem år med ett åtgärdsprogram (Pseudorchis albida in south Sweden) PDF
18 Per Milberg & Karl-Olof Bergman: Evidensbaserad naturvård – nytt begrepp och ny färdriktning? (Evidence-based conservation – a brief introduction) PDF
23 Kaj Sand-Jensen m.fl.: Ett kalkbrott på Ölands alvar – en stenöken med knivskarpa miljögränser (Plant distribution patterns and adaptations in a limestone quarry on Öland) PDF
32 Lars Olof Björn & Gertrud Cronberg: Kiselalgernas egendomliga evolutionshistoria (Diatoms – physiology and evolution) PDF
39 Ulla-Britt Andersson: Jordstjärnor i Sverige 5. Fyrflikig jordstjärna, hög jordstjärna, hårig jordstjärna, sålljordstjärna (Swedish earthstars (Geastraceae) 5) PDF
44 Anders Bohlin: Spretklint i Västergötland (Centaurea diffusa new for Västergötland, southwest Sweden) PDF
45 Kjell Bolmgren, Åslög Dahl & Ola Langvall: Vårtecken i samhällets tjänst (Sweden launches a nation-wide phenology observation network) PDF
52 Leif Runeson: Sällsynta växter i en lundapark (Rare plants in a park: evidence of a successful restoration) PDF
54 En smula ding: Till Floras lov PDF
55 Sven Fransson: Fjällhällebräken och grönbräken i Älgå socken, sydvästra Värmland (Woodsia alpina and Asplenium viride in Värmland, central Sweden) PDF
59 Botanisk litteratur: Tjörn Landskap Växter PDF
60 Debatt: Reviderad syn på foder från artrika slåtter- och betesvallar? Replik till Norderhaug m.fl. PDF
61 Föreningsnytt: Lyckad konferens om mångfald PDF; Backsippa – Årets växt 2010 PDF; Inventeringsläger i Pite lappmark; Workshop om flockblommiga växter PDF


Häfte 2
65 Styrelsen har ordet: Det ska böjas i tid … PDF
66 Åke Widgren: Storigelknopp och dess fyra underarter i Sverige (Sparganium erectum and its four subspecies in Sweden) PDF
75 Örjan Fritz & Andreas Malmqvist: Bokporlav – en hotad bokspecialist (Pertusaria velata – an endangered beech epiphyte) PDF
85 Tore Mattsson & Alf Oredsson: Falkbjörnbär Rubus friesianus – ännu ett återuppståndet krypbjörnbär (Rubus friesianus H. Hyl. ex T. Mattsson & Oredsson, a new bramble species) PDF
95 Till minne av: Alf Oredsson PDF
97 Lennart Sundh: Guckusko i Västergötland – en inventering (Status of Cypripedium calceolus in Västergötland, southwest Sweden) PDF
101 Ulf Swenson: Restaurering av Gredelby hagar och Trunsta träsk i Knivsta (Restoration of a semi­natural grassland and marsh in Uppland, east central Sweden) PDF
115 Hans Rydberg: Tre framgångsrika ogräsmaskrosor (Three successful dandelions) PDF
123 Mats Rydén: Till slåtterblommans lov PDF
124 Sigun Mandel: Anemonanemi PDF
125 Föreningsnytt: Föreningskonferensen 2010 PDF; Guldluppen 2010 PDF; Följ med till Dalsland och Norrbotten i sommar!; Kurs för floraväktare; Temaexkursion – jordstjärnor på Öland; Sök hjälp hos Flora-Akuten!; Inventera i Västerbottens län PDF


Häfte 3
129 Kjell Eriksson & Stefan Hult: Växtfynd i Dalsland (Additions to the flora of Dalsland, southwestern Sweden) PDF
P.-A. Anderssons artikel i SBT från 1984 ”Floristiska nyheter från Dal” finns som PDF här


Häfte 4
209 Styrelsen har ordet: 2010 – Internationella året för biologisk mångfald PDF
210 Aina Pihlgren, Tomas Hallingbäck, Mora Aronsson, Anders Dahlberg, Margareta Edqvist, Gustav Johansson, Michael Krikorev & Göran Thor: Var femte växt och svamp är med på nya rödlistan (The new Swedish Red List 2010) PDF
227 Torbjörn Tyler, Anders Bertilsson & Mora Aronsson: Hotade hökfibblor i södra Sverige – en preliminär rödlista (A preliminary Red List for south-Swedish Hieracium species) PDF
274 Nils Cronberg: Okänt vatten – på spaning efter försummade grönalger (Aqua incognita – searching for forgotten green algae) PDF
283 Lars Fröberg: Flockblommiga växter för Flora Nordica (Apiaceae in Flora Nordica) PDF
291 Roland Lyhagen: Oljerättika – en förbisedd kulturväxt (Oilseed radish – a little known crop species) PDF
293 Kjell Emanuelsson & Hans Alexandersson: Röjsåg och räfsa räddar strandvedeln i Havstenssund (Saving Astragalus danicus in Bohuslän, southwest Sweden) PDF
297 Staffan Ulfstrand: Växter och djur – ett relationsproblem PDF
300 Till minne av: Hugo Sjörs PDFFörteckning över Hugo Sjörs skrifter finns här.
303 Botanisk litteratur: Books and Naturalists; New Flora of the British Isles PDF
304 Inga Ledum: Namn i metervara PDF


Häfte S1
S1 Frank Götmark: Skötsel av skogar med höga naturvärden – en kunskapsöversikt (Management alternatives for temperate forests with high conservation values in south Sweden) PDF. Är du starkt intresserad av ämnet, så förmedlas gratis tryckta exemplar av rapporten – skriv e-post till Frank Götmark (frank.gotmark@zool.gu.se).


Häfte 5
305 Ordföranden har ordet: Hur ska vi gå vidare? PDF
307 Stefan Grundström & Jan-Olof Tedebrand: Gråallundar i Medelpad – en särpräglad norrländsk naturtyp (Alnus incana woodlands in Medelpad, central Sweden) PDF
316 Victor Johansson & Måns Svensson: Polylepis trotsar höjderna i Argentina (Polylepis – the world’s highest growing trees) PDF
321 Sven Fransson: Wahlenberg i Värmland (Göran Wahlenberg’s connections to the Swedish province of Värmland) PDF
339 Sven Snogerup: Juncaceae i Norden 3. Perenna Juncus-arter. Sektionerna StygiopsisIridifolii och Juncus (Nordic species of Juncus sectt. StygiopsisIridifolii and JuncusPDF
351 Mats Rydén: Nils Conrad Kindberg – ett hundraårsminne (Nils Conrad Kindberg – a centenary) PDF
353 Sven Hansson & Sten Ridderlöf: Svartlöganyckeln – evolution i expresstempo (A recently formed allotetraploid Dactylorhiza population) PDF
356 Lars-Erik Paulsson: Extra fläckigt nyckelblomster (Dactylorhiza maculata with spots also on the stem) PDF
357 Brita Svensson: Botanikdagarna i Småland PDF
362 Edna M. Usling: Tångsång PDF
363 Niklas Lönnell: Guide till mossfloror PDF
Kell Damsholts och Tomas Hallingbäcks artikel i SBT från 1986, ”Släktet Riccia (rosett­mossor) i Fennoskandia”, finns som PDF här.
367 Botanisk litteratur: Flueblomster fra Marokko til Mellemøsten; Danmarks vilde orkidéer PDF
368 Föreningsnytt: Orkidéresa till Rhodos PDF


Häfte 6
369 Ordföranden har ordet: Varmt tack! PDF
370 Styrelsen informerar: Röllikesnyltroten hotad på Öland PDF
371 Erik Ljungstrand: Dansk stensöta äntligen funnen i Sverige (Polypodium interjectum found in Sweden – at last) PPDF
377 Joakim Ekman: Röd andmat och japansk andmat funna i Uppland (Lemna turionifera and Lemna japonica coll. found in Uppland, southeast Sweden) PDF
379 Adélaïde L. Stork & Ulf Swenson: Exkursioner på Kanarieöarna år 1962 med Eric Sventenius (Excursions on the Canary Islands in 1962 with Eric Sventenius) PDF
393 Henning Adsersen m.fl.: Engelskt marskgräs – en invasiv art och dess danska historia (Invasion history of Spartina anglica in Denmark) PDF
405 Ulf Ryde & Gun Werlemark: Steningebjörnbär, ett nygammalt krypbjörnbär från Halland (Rubus sordirosanthus in Halland, southwest Sweden) PDF
414 Evastina Blomgren: Botanisk resa i Baltikum PDF
422 Botanisk litteratur: Tre nya landskapsfloror PDF; Margaretas nya böcker PDF; Flora Nordica 6 PDF
426 Botaniskt nytt: Fina fynd PDF
427 Styrelsen informerar: Nationalpark eller kalkbrott? PDF
427 Föreningsnytt: Växter jag mött – krysslista; Skaffa vårt nya tygmärke! PDF
428 Föreningsnytt: Föreningskonferens 5–6 mars; Kallelse till SBF:s årsmöte; De vilda blommornas dag PDF
429 Orkidéresa till Rhodos PDF
431 Innehåll volym 104 PDF