Häfte 1
1 Styrelsen har ordet: Botanisk återväxt PDF
Välkomna till Botanikdagarna i sydvästra Uppland! PDF
4 Svante Hultengren, Andreas Malmqvist & Lars Arvidsson: Mörk örlav och praktsköldlav – två för Sverige nya oceaniska bladlavar (Hypotrachyna afrorevoluta and Parmotrema chinense – two oceanic, foliose lichens new to Sweden found in Sweden – at last) PDF
9 Åke Widgren: Sjötåtel i Sverige (Deschampsia setacea in Sweden) PDF
14 Bengt Jonsell: Endemism bland svenska kärlväxter (Endemism in the Swedish vascular flora) PDF
27 Matti W. Leino: Återupptäckt av en historisk havresamling(Rediscovery of a historical oat seed collection) PDF
31 Birgitta Herloff: Tillägg till Västergötlands flora (Additions to the flora of Västergötland, SW Sweden) PDF
48 Lennart Sundh: Flikstånds funnen på ny lokal (New locality for Senecio erucifolius in Skåne, southernmost Sweden) PDF
49 Göran Mattiasson & Alf Porenius: Klotullört – på frammarsch i Sverige (Filago vulgaris on the increase in Sweden) PDF
54 ’n Guds Lieman: Filago PDF
55 Maj Thulin: Jordstjärnekursen på Öland PDF
58 Margareta Edqvist & Claes Kannesten: Hur står det till med kantlöken? (Present status of Allium senescens in Sweden) PDF
61 Ulla-Britt Andersson: Ängsskära och gräsull – rapport om Årets växt 2008 och 2009 PDF
64 Föreningsnytt: Inventera vita fläckar i Lappland; Inventeringsläger i Pite lappmark; Kurs för floraväktare PDF


Häfte 2
65 Ordföranden har ordet: Kryssa växter PDF
66 Ulla-Britt Andersson: Årets växt 2011 – knärot PDF
67 Joakim Hemberg: Skyddsvärda lavar i Blekinge – nyupptäckta naturvärden i nationell toppklass (New lichenological findings in Blekinge, southeast Sweden) PDF
86 Anette Persson & Johanna Ragnarsson: Restaurering och återupptagen hävd kan rädda de skånska rikkärren (Protecting and restoring rich fens in Skåne, southernmost Sweden) PDF
94 Liselott Evasdotter: Rikkärrsrestaurering med grävmaskin – kan man gräva sig till biologisk mångfald? (Successful restoration of a rich fen) PDF
99 Thomas Karlsson: Schersminer, hortensior och deutzior (The family Hydrangeaceae in Norden) PDF
116 d’n San Miguel: Erophilia PDF
117 Botanisk litteratur: Tre nya provinsfloror PDF
126 Styrelsen informerar: Hotet mot röllikesnyltroten är borta PDF
126 Föreningsnytt: Seminarium om blommande vägkanter PDF
127 Föreningsnytt: Föreningskonferensen 2011; Guldluppen 2011 PDF
128 Barbro Beck-Friis: Ny aloe upptäckt i Uppsala PDF
128 Föreningsnytt: Floraväktarkurs och floraväkteri i Jämtland PDF


Häfte 3
129 Ordföranden har ordet: Den blomstertid nu kommer PDF
130 David Reuterskiöld: Ny lokal för knölnate i Skåne (New locality for the endangered Potamogeton trichoides in Skåne, southernmost Sweden) PDF
131 Mora Aronsson: På jakt efter östliga arter i Norrbotten (Present Swedish status of some rare plants with an easterly distribution) PDF
138 Ingvar Svensson: Gul goding gläder gamling (New find of Lycopodiella inundata in Skåne, southernmost Sweden) PDF
139 Jan Kuylenstierna: Västkustros i Halland och Västergötland(Present status of Rosa elliptica ssp. inodora in Halland and Västergötland, SW Sweden) PDF
146 Eva Jansson. & Karin Persson: Sveriges narcisser inventerade i två upprop (Historical narcissi in Sweden) PDF
155 Gustav Granath, Daniel Udd & Francesco Spada: Kretas växter har en gammal historia (Plant ecological observations from Crete) PDF
163 Örjan Fritz: Lunglav minskar och bokfjädermossa ökar i Hallands bokskogar (Lobaria pulmonaria decreases and Neckera pumila increases in hotspot beech forests in Halland, SW Sweden) PDF
177 Föreningsnytt: Inventeringsläger i Lycksele lappmark PDF
178 Sigmund Alén: förförelserörelse PDF
179 Kurt-Anders Johansson: Resan till Bornholm PDF
188 Botanisk litteratur: Se blomman! PDF
189 Anders Bohlin: Högbergs flora PDF
191 Föreningsnytt: Konferens i höst: Hotad biologisk mångfald i skog PDF
192 Rättelse PDF
192 Föreningsnytt: Vi söker någon som kan sköta kansliet PDF


Häfte 4-5
193 Ordföranden har ordet: Vilken sommar vi haft! PDF
194 Erik Ljungstrand: Glansbräken i Sverige (Asplenium adiantum-nigrum in Sweden) PDF


Häfte 6
273 Ordföranden har ordet: Vägen framåt PDF
274 Sven Snogerup: Juncaceae i Norden 4. Perenna arter med förblad. Sektionerna Juncotypus och Steirochloa (Nordic species of Juncus sectt. Juncotypus and Steirochloa) PDF
299 Ingemar Jonasson: Ängslostan och dess nuvarande status i Sverige (Present status of Bromus racemosus in Sweden) PDF
306 Ana Gram m.fl.: Apologia PDF
306 Botanisk litteratur: Ny volym av Nordic Lichen Flora PDF
307 Olle Molander: Västkustros i Bohuslän (Present status of Rosa elliptica ssp. inodora in Bohuslän, SW Sweden) PDF
312 Botanisk litteratur: Danmarks tågväxter PDF
313 Botanisk litteratur: Margaretas nya böcker PDF
314 Efterlysning: Har du bilder på sällsynta fjällväxter? PDF
315 Stefan Ekman: Bestämningslitteratur till svenska lavar PDF
321 Anders Bertilsson: Lyckosam fibblejakt (New find of Hieracium haboënse in Nässjö, southern Sweden) PDF
323 Brita Svensson: Botanikdagarna i Uppland PDF
327 Barbro Risberg: Orkidéresan till Rhodos PDF
333 Föreningsnytt: Fjällbotanikkurs i Padjelanta; Floraväktarläger i Hälsingland; Kallelse till SBF:s årsmöte; Föreningskonferens 3–4 mars; Brev från kansliet; Resa till södra Finland PDF
335 Innehåll volym 105 PDF