Häfte 1
1 Ordföranden har ordet: Floraväktarna 25 år PDF
Välkomna till Botanikdagarna i Hälsingland! PDF
3 Andreas Malmqvist, Martin Westberg, Svante Hultengren & Lars Arvidsson: Daggig punktsköldlav och punktsköldlav – gamla och nya bekantskaper i Sverige (Distribution of Punctelia jeckeri and P. subrudecta in Sweden) PDF
11 Ingvar Backéus: Grönlands växtvärld (Botanical notes from Greenland) PDF
24 Sven Fransson: Lavdöd efter högvatten (Flooding event kills epiphytic lichens) PDF
32 Erik Ljungstrand: Glansbräken i Sverige – ett tillägg (Asplenium adiantum-nigrum in Sweden – an addition) PDF
35 Ingemar Jonasson: Turkisk vår (Turkish spring) PDF
51 Magnus Lidén: Spira i spiral (Flower morphology in Pedicularis) PDF
55 Stefan Grundström & Jan-Olof Tedebrand: Våra artrika vägkanter PDF
59 Göran Mattiasson: Snyltare stoppade vägbygge (Successful transplantation of Orobanche minor in Skåne, south Sweden) PDF
62 Styrelsen informerar: Nationalpark eller kalkbrott? PDF
63 Föreningsnytt: Välkommen till inventeringsläger i Pite lappmark!; Projekt SBF:s växtatlas: Inventering av vita fläckar i Lule lappmarks skogsbygd; Kom ihåg att betala medlemsavgiften! PDF
64 Ulla-Britt Andersson: Årets växt 2012 – kattfot PDF


Häfte 2
65 Ordföranden har ordet: Nya namn PDF
66 Niklas Lönnell: Årets mossa 2012 – dunmossa PDF
67 Lars Fröberg: Kompletteringar till kärlväxt­floran i Blekinge (Additions to the vascular flora of Blekinge, Sweden) PDF
100 Birgitta Herloff: Johan Ernst Palmér (Johan Ernst Palmér – a biographical sketch) PDF
107 Jörgen Petersson: Unik natur eller kalkbrott på norra Gotland? (The unique fauna and flora of the Bästeträsk area on Gotland) PDF
120 Hans Rydberg: Cyanmaskrosen – en skönhet i gräsmattan (Taraxacum cyanolepis – a beauty among dandelions) PDF
123 Eva Willén & Inger Wallentinus: Druvgryn, spetsslick och vattensten – nya svenska namn på rödlistade alger (New Swedish names on algae) PDF
125 Botanisk litteratur: En välkommen bohusflora PDF
127 Föreningsnytt: Föreningskonferensen 2012; Botanikläger för unga 16–20 juni; Två nya hedersmedlemmar; Inventeringsläger i Åsele lappmark PDF
128 Hitta artrikaste kvadratmetern! PDF
128 Mats Ottosson: Finns ”vägfrost” i Sverige? PDF


Häfte 3-4
129 Ordföranden har ordet: Mellan hägg och syren PDF
130 Stefan Grundström, Elisabeth Nilsson & Lennart Vessberg: Mjällådalen – ett storslaget landskap med rik mångfald (Rich fauna and flora found in the Mjällådalen valley, east-central Sweden) PDF
138 Thomas Karlsson: Nya namn för nordiska växter. 1. Lummerväxter–kirimojaväxter (Novelties in the flora of Norden. 1. Lycopodiaceae–Annonaceae) PDF
156 Karin Viklund: Linet i Sverige (Flax cultivation in Sweden) PDF
165 Else-Marie Karlsson Strese, Clas Tollin & Jenny Hagenblad: Den svenska humlens ursprung (Humulus lupulus in Sweden) PDF
177 Björn Widén: Hur går det för backsippan? (Status of Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris in Sweden) PDF
189 Maria Pettersson: Vinna eller försvinna – ett försök att rädda stor tofsäxing (Trying to save Koeleria grandis in Sweden) PDF
194 Svenska Botaniska Föreningens atlasgrupp: En svensk kärlväxtatlas (A Swedish atlas of vascular plants) PDFReferenser till Appendix
201 Debatt. Kaj Sand-Jensen & Hans Henrik Bruun: Ölands växtrikedom håller på att kvävas (Öland’s unique plant diversity is under threat from intensive cattle farming) PDF
204 Debatt. Länsstyrelsen svarar PDF
205 Botanisk litteratur: Strindberg och växterna PDF
207 Föreningsnytt: Lyckad konferens om hotad mångfald i skogen PDF
208 Botaniskt nytt: Växt som fångar maskar under jorden PDF


Häfte 5
209 Ordföranden har ordet: Botaniskt högtryck PDF
210 Ola Malm: Skråpsnyltrot funnen i Visby (First Swedish find of Orobanche flava) PDF
212 Börje Bager: Berberissnyltrot funnen på Billingen (Orobanche lucorum found in Västergötland, S Sweden) PDF
214 Lars Arvidsson, Svante Hultengren & Ulf Larsson: Mångfruktig silverlav Parmelina quercina – en för Sverige ny bladlav (Parmelina quercina new to Sweden) PDF
217 Thomas Karlsson: Nya namn på nordiska växter. 2. Kallaväxter–sparrisväxter (Novelties in the flora of Norden. 2. Araceae–Asparagaceae) PDF
233 Gabrielle Rosquist & Richard Åkesson: Martornen i Skåne behöver hjälp (The status of Eryngium maritimum in Skåne, southernmost Sweden) PDF
238 Arne Holmer: Hur räddar vi mosippan? Glädje och bekymmer vid vård av mosippelokaler i Närke (Saving Pulsatilla vernalis in Närke, south-central Sweden) PDF
243 Barbro Risberg: Höstblomning med vårkänsla (Autumn flowers in Crete) PDF
249 Peter Ståhl: Knärot är beroende av gammal skog (Status of Goodyera repens in Sweden) PDF
255 Brita Svensson: Botanikdagarna i Hälsingland PDF
260 Stina Weststrand: Botanikdagarna i Hälsingland – en sammanfattning i bilder PDF
262 Kjell Furuset: Vad betyder namnet kabbleka? (What does the Swedish plant name “kabbleka” mean?) PDF
265 Mats G. Nettelbladt: Nickfibbla i Pite lappmark (First documented find of Pilosella sphaerocephala in Sweden for a very long time) PDF
266 Botanisk litteratur: Ålands flora PDF
267 Styrelsen informerar: Nationalpark eller kalkbrott? PDF
270 Rickard Jansson: Lyckat botanikläger för unga PDF
271 Föreningsnytt: Blekingebläddran – ny tidskrift; Norrbottens flora, del 1; Guldluppen 2012 till Kerstin Ekman PDF


Häfte 6
273 Styrelsen har ordet: Mitt i vintern PDF
274 Åke Svensson & Charlotte Wigermo: Smultronfingerört – en ovanlig art som håller ställningarna Potentilla sterilis in Skåne, southernmost Sweden PDFTabell över samtliga lokaler
277 Thomas Karlsson: Nya namn på nordiska växter. 3. Kaveldunsväxter–strimbladsväxter Novelties in the flora of Norden. 3. Typhaceae–Marantaceae PDF
292 Torbjörn Tyler: Liljas önskan i uppfyllelse: strandflenört funnen i Skåne Scrophularia umbrosa found in Skåne, southernmost Sweden PDF
295 Ingvar Kärnefelt & Jan Thomas Johansson: Lundgamander funnen på ny lokal i Halland Teucrium scorodonia found in Halland, southwestern Sweden PDF
298 Erik Ljungstrand: Hedjungfrulin äntligen påvisat i Sverige Polygala serpyllifolia found in Sweden – at last PDF
309 Mora Aronsson, Sanna Black-Samuelsson, Margareta Edqvist, Erik Persson, David Ståhlberg & Jens Weibull: Kulturväxtsläktingar – något att bry sig om Crop wild relatives – something to care about PDF
319 Magnus Lidén: Klass mot klass PDF
320 Botanisk litteratur: Margaretas nya böcker PDF
321 Mats Rydén & Ingvar Svanberg: Kabblekans namn The Swedish plant name kabbleka. A reply to Furuset PDF
322 Sebastian Sundberg: Högtravande fältgentianor, norska specialiteter och lättillgängliga rikfjäll Botanical excursion to Norway PDF
327 Jan Ingar Iversen Båtvik: Botanisk ekskursjon til søndre Finland PDF
333 Föreningsnytt: Botanisk resa till franska Alperna PDF
334 Föreningsnytt: Redaktör sökes; Kallelse till SBF:s årsmöte; Kom ihåg att betala medlemsavgiften! PDF
335 Föreningsnytt: Föreningskonferens 9–10 mars i Uppsala PDF 
335 Innehåll volym 106 PDF