Häfte 1
Innehåll  PDF
3 Ledare: Nytt år och nya aktiviteter PDF
4 Ingemar Jonasson: Försvinnande bohuslänska hagmarker och deras växter Disappearing seminatural grasslands in Bohuslän, southwestern Sweden PDF
14 Thomas Karlsson: Nya namn på nordiska växter. 4. Vallmoväxter–jungfrulinsväxter Novelties in the flora of Norden. 4. Papaveraceae–Polygalaceae PDF
28 Jerry Skoglund: Misteln i Västerås Strong increase of Viscum album at its northern Swedish limit PDF
42 Brita Svensson & Bengt Carlsson: Hur ska vi bevara tidigblommande ögontröster i de gotländska ängena? Protecting early-flowering Euphrasia on Gotland, southeast Sweden PDF
52 Lars Olof Björn: Strigolaktoner – viktiga signalsubstanser inom och mellan växter Strigolactones: Important signal substances within and between plants PDF
54 Anders Bohlin: Varför skrev inte Linné om insekternas roll som pollinatörer? Why did not Linnaeus write more on insects as pollinators? PDF
58 Magnus Lidén: Vriden ledtråd i fådd lilja Twisted clue in gotten lily PDF
61 Föreningsnytt: Inventering av vita fläckar i Lule lappmark PDF; Inventeringsläger i Pite lappmark PDF; Botanikläger för unga i Halland PDF; Stipendier till Botanikdagarna PDF
63 Årets växt 2013: Blåklint PDF
64 Välkomna till Botanikdagarna i Dalsland! PDF
Våra regionala föreningar: Föreningen Smålands flora
Häftets bild: Kärrnocka


Häfte 2
65 Innehåll PDF
67 Ledare: Ordförandeklubban byter ägare PDF
68 Göran Mattiasson: Sandnörel – resultat efter fem år Measures to save Minuartia viscosa at its last Swedish locality PDF
73 Anja Ödman: Sandstäppen i Skåne – dåtid, nutid och framtid Xeric sand calcareous grasslands in Skåne – a threatened habitat PDF
80 Thomas Karlsson: Nya namn på nordiska växter. 5. Rosväxter Novelties in the flora of Norden. 5. Rosaceae  PDF
95 Stina Weststrand: På jakt efter mosslumrarnas historia Mapping the history of the spikemosses PDF
100 Ola Bengtsson & Heidi Paltto: Förändringar i moss- och lavfloran under 17 år i Härryda Changes in the epiphytic flora over 17 years in Härryda, southwest Sweden PDF
106 Hand Rydberg: Hur man samlar maskrosor How to collect dandelions PDF
115 Ulla-Britt Andersson: Årets växt 2012 var kattfot – hur gick det? Antennaria dioica in Sweden PDF
118 Anders Delin: Kattfoten i Hälsingland Antennaria dioica in Hälsingland, central Sweden PDF
124 Läsvärt: Ny upplaga av Kroken PDF; Närkes flora PDF
126 Föreningsnytt: De vilda blommornas dag PDF; Floraväktarkurs PDF; Inventeringsläger i Västerbotten PDF; Kolla adressen! PDF; Stipendier till Botanikdagarna PDF; Föreningskonferensen 2013 PDF; Guldluppen 2013 PDF
128 Årets mossa 2013: Lysmossa PDF
Våra regionala föreningar: Dalarnas Botaniska Sällskap
Häftets bild: Drakblomma


Häfte 3–4
129 Innehåll PDF
131 Ledare: Vi ses på söndag! PDF
132 Stefan Grundström: Botanisten Rolf Lidberg Rolf Lidberg – the botanist PDF
Artikeln finns att köpa som ett separat häfte – lämpligt som present – från kansliet. Pris 100 kr inkl. porto.

237 Läsvärt: En ny Närkeflora PDF; Växter i Sameland PDF
240 Föreningsnytt: Göran Lundeberg (1929-2013) PDF; Lär känna våra sällsynta fjällväxter PDF; Floraväktarkurs PDF
Våra regionala föreningar: Föreningen Bohusläns Flora
Häftets bild: Knottblomster


Häfte 5
241 Innehåll PDF
243 Ledare: Sommaren var varm och lång PDF
244 Erik Ljungstrand: Dvärgandmat – ny för Norden PDF
Wolffia arrhiza found in Sweden, new to the Nordic countries
252 Anders Delin: Ryl – gynnad eller missgynnad av brand? PDF
Fire – positive or negative for Chimaphila umbellata?
264 Thomas Karlsson: Nya namn på nordiska växter. 6. Almväxter–korsblommiga PDF
Novelties in the flora of Norden. 6. Ulmaceae–Brassicaceae
288 Lars Olof Björn: Ginkgo – det kinesiska tempelträdet PDF
Ginkgo biloba – the maidenhair tree
292 Staffan Kihl: Botanikdagarna i Dalsland PDF
Botany Days in Dalsland
297 Ulla-Britt Andersson: Nya fynd från Öland PDF
Vicia dumetorum and Lactuca tatarica found on Öland, Sweden
298 Inge Maslund: Noppan i ögat PDF
299 Läsvärt: Botaniska bilder till allmänheten PDF; Nordic Lichen Flora, volym 5 PDF
302 Ingvar Kärnefelt: Sven Snogerup – ett liv med botaniken PDF
304 Föreningsnytt: Nationalpark eller kalkbrott? PDF
Våra regionala föreningar: Ölands botaniska förening
Häftets bild: Ryl


Häfte 6
305 Innehåll PDF
307 Ledare: Sverige och skogsbruket PDF
308 Bengt Oldhammer & Sebastian Kirppu: Tallnaturskogen i nytt ljus PDF
Old-growth Pinus sylvestris forests are rapidly disappearing in Sweden
322 Hans Rydberg: Taggsallat – en art under spridning PDF
Lactuca serriola on the increase in Sweden
329 Thomas Karlsson: Nya namn på nordiska växter. 7. Sandelträdsväxter–aukubaväxter PDF
Novelties in the flora of Norden. 7. Santalaceae–Garryaceae
344 Victor Johansson, Thomas Ranius & Tord Snäll: Brist på gamla ekar hotar lavar PDF
Old oaks and lichens
350 Mats Sonesson: Att leva tillsammans på en fjällbjörk PDF
Niche separation of two lichens on Arctic downy birch
354 Ingvar Backéus: Gunnar Björkman och hans expedition till Lule lappmark 1924 PDF
Gunnar Björkman’s expedition to Swedish Lapland in 1924
359 Åke Andrén-Sandberg: Möte med nornan PDF
I met Calypso bulbosa
362 Roland Moberg: Rolf Santesson – med lavar som specialitet PDF
364 Läsvärt: Margaretas böcker PDF
366 Läsvärt: Växterna vet mer än du tror! PDF
368 Föreningsnytt: Kallelse till SBF:s årsmöte PDF; Föreningskonferens 8–9 mars i Uppsala PDF; Föreslå kandidater till Guldluppen! PDF
Våra regionala föreningar: Värmlands Botaniska Förening
Häftets bild: Norna