Häfte 1
1 Innehåll PDF
3 Ledare: Botaniken och nätet PDF
4 Lars Hedenäs: Världens nordligaste lokaler för sandnäbbmossa The world’s most northern localities of Rhynchostegium megapolitanum PDF
11 Christer Solbreck: Tulkörten och klimatet. Om nyttan av långa tidsserier Climate effects in a landscape-scale patch system of Vincetoxicum hirundinaria PDF
18 Niina Sallmén: Lavfloran på aspar i Fiby urskog Lichens on aspen in Fiby urskog PDF
26 Anneli Sandström, Per Milberg & Brita Svensson: Har åtgärderna för att hjälpa mosippan varit effektiva? Ett steg mot evidensbaserad naturvård i Sverige Evidence-based conservation using unpublished results. A case study using Pulsatilla vernalis PDF
34 Laila M. Karlsson & Abitew Lagibo Dalbato: Enset – en mångsidig etiopisk gröda Propagation of the multipurpose Ethiopian crop Ensete ventricosum PDF
42 Thomas Karlsson: Nya namn på nordiska växter. 8. Måreväxter–verbenaväxter Novelties in the flora of Norden. 8. Rubiaceae–Verbenaceae PDF
60 Björn Nordzell: Slåtterblommans kärleksliv PDF
61 Årets växt 2014: Slåtterblomma PDF
62 Föreningsnytt: Resa till Møn PDF; Stipendier till Botanikdagarna PDF; Inventering av vita fläckar i Lule lappmark PDF; Inventeringsläger i Pite lappmark PDF
64 Välkomna till Botanikdagarna i Ångermanland! PDF
Våra regionala föreningar: Gävleborgs Botaniska Sällskap
Framsidesbild: Slåtterblomma
Baksidesbild: Franslosta


Häfte 2
65 Innehåll PDF
67 Ledare: Invasiva växter PDF
68 Håkan Wittzell: Dvärgagen återupptäckt i Sverige efter 63 år som utgången Cyperus fuscus rediscovered in Sweden after 63 years PDF
78 Thomas Karlsson: Nya namn på nordiska växter. 9. Järneksväxter–flockblommiga Novelties in the flora of Norden. 9. Aquifoliaceae–Apiaceae PDF
102 Stefan Grundström: Floran på övergivna militära skjutfält i västra Tjeckien Flora of abandoned military areas in the western Czech Republic PDF
110 Åke Andrén-Sandberg: Skunkkallan – en amerikansk invandrare I met Lysichiton americanus PDF
113 Per Toräng: Betesdjuren styr majvivans höjd PDF
114 Gun Ingmansson: Botanisk resa till de franska Alperna PDF
121 Stefan Ericsson: Norskt atlasverk nu fullbordat PDF
123 Brita Svensson: Praktverk om biologiska samlingar PDF
125 Ulla-Britt Andersson: Hur går det för blåklinten? PDF
126 Föreningsnytt: Ny hedersmedlem PDF; Lär dig mer om gräs! PDF; Inventeringsvecka i Åsele lappmark PDF; Föreningskonferensen 2014 PDF; Guldluppen 2014 PDF; Årets mossa 2014: Rävsvansmossa PDF
Våra regionala föreningar: Örebro Läns Botaniska Sällskap
Framsidesbild: Dvärgag
Baksidesbild: Martistel


Häfte 3–4
129 Innehåll PDF
131 Ledare: Nordiska möten PDF
132 Karin Martinsson & Svengunnar Ryman: Floristiska fragment från Olof Rudbecks tid Fragments of Rudbeckian floristics PDF
168 Sebastian Sundberg & Mora Aronsson: Hur går det för de svenska kärlväxterna i EU:s art- och habitat­direktiv? Status of Swedish vascular plants in EU’s Species and Habitats Directive PDFAppendix 1
188 Örjan Fritz, Andreas Malmqvist, Jacob Heilmann-Clausen, Ulf Arup, Stefan Ekman & Mats Niklasson: Bjurkärr – lavar och svampar i en unik småländsk bokskog Bjurkärr – a beech forest with a unique set of epiphytic lichens and wood-inhabiting fungi PDF
205 Per Toräng: Ett blommande Arktis PDF
206 Ingvar Backéus: Sankta Helena: En hotad endemisk flora. 1. Den ursprungliga floran och vegetationen och den historiska utvecklingen The threatened endemic flora of Saint Helena. 1. The original flora and vegetation and the historical development PDF
219 Ida Trift: Rosenmåra – ny art för Norden etablerad i Visby First Swedish find of Asperula cynanchica PDF
221 Niklas Lönnell: Mossor i skönlitteraturen PDF
223 Stefan Ericsson: Jan W. Mascher – naturalist i två landsändar PDF
Våra regionala föreningar: Gotlands Botaniska Förening
Framsidesbild: Besksöta
Baksidesbild: Alpnycklar


Häfte 5
225 Innehåll PDF
227 Ledare: Botaniken i ett föränderligt klimat PDF
228 Joakim Ekman: Finns pysslinglåsbräken i Sverige? A possible find of Botrychium tenebrosum A. A. Eat. in Sweden PDF
232 Ingvar Backéus: Sankta Helena: En hotad endemisk flora. 2. Situationen i dag The threatened endemic flora of Saint Helena. 2. The present situation PDF
245 Tore Mattsson: Mollösundsbjörnbär Rubus oredssonii – ett nytt krypbjörnbär från Bohuslän Rubus oredssonii – a new local species from Bohuslän, SW Sweden PDF
254 Victor Johansson, Niklas Lönnell, Sebastian Sundberg & Kristoffer Hylander: Hur släpps mossornas sporer? The importance of wind speed and turbulence on moss spore release PDF
260 Barbro Risberg: Vårblomning vid Bajkal PDF
270 Lars Fröberg: Inventering av vita fläckar i norra Lapplands skogsland An inventory of floristically poorly known areas in Swedish Lapland PDF
278 Stina Weststrand: Höjdpunkter från Møn PDF
282 Staffan Kihl: Botanikdagarna i Ångermanland Botany Days in Ångermanland PDF
287 Jörgen Petersson: Lars-Åke Pettersson PDF
288 Föreningsnytt: Botaniska resor med AviFauna PDF; Rättelse PDF; Höjd åldersgräns för ungdomsmedlemskap PDF
Våra regionala föreningar: Jämtlands Botaniska Sällskap
Framsidesbild: Gul nipsippa
Baksidesbild: Nipsippa


Häfte 6
289 Innehåll PDF
291 Ledare: Botaniskt bokslut PDF
292 Aimon Niklasson, Eva Falk & Evastina Blomgren: Fetbladstörel ny för Sverige First Swedish find of Euphorbia paralias PDF
297 Carl-Cedric Coulianos & Thomas Karlsson: Några för Sverige nya gallbildningar samt nya landskapsfynd Some plant galls new to Sweden and new provincial records PDF
302 Åke Persson: Blomning, fruktsättning och populationsdynamik hos guckusko i norra Lappland Flowering, reproduction and population dynamics of Cypripedium calceolus in northern Swedish Lapland PDF
312 Per Milberg & Karl-Olof Bergman: Vårbränning är inte ett långsiktigt skötselalternativ till bete eller slåtter av värdefulla artrika gräsmarker Spring burning is not a viable management tool for species-rich grasslands PDF
323 Kristina Bjureke: Hur jobbar vi i Norge med invasiva främmande arter? Norwegian work on alien species PDF
330 Örjan Andersson: Jättebalsaminen sprider sig i tätortsnära natur Impatiens glandulifera on the increase in Sweden PDF
334 Karl-Ivar Kumm: Rädda naturbetesmarkerna med stutar och naturvårdsentreprenörer! PDF
338 Jan Thomas Johansson: The phylogeny of angiosperms – en digital bok om blomväxternas systematik The phylogeny of angiosperms – a new digital book PDF
342 Margareta Edqvist: Margaretas böcker PDF
343 Stefan Grundström: Norges vitmossor PDF
345 Kristoffer Hylander: Tredje boken om bladmossor PDF
347 Evastina Blomgren: Efterlängtad Ölandsguide PDF
350 Föreningsnytt: Kallelse till SBF:s årsmöte PDF; Föreningskonferens 7–8 mars i Uppsala PDF; Resa till Nordnorge PDF; Blomsterresa till Kreta PDF; Välkomna till Botanikdagarna i södra Lappland! PDF
Våra regionala föreningar: Föreningen Blekinges Flora
Framsidesbild: Silverlönnsvårtor
Baksidesbild: Strandpryl