Häfte 1
1 Ordföranden har ordet: Året som kommer PDF
2 Välkomna till Botanikdagarna i Skåne! PDF
3 Bengt Oldhammer: Sveriges rikaste kända lokal för varglav ligger i Dalarnas fjällskog (The richest known Swedish locality for Letharia vulpina) PDF
8 Håkan Slotte: Glimtar av gamla svenska odlingslandskap i Transsylvanien (Glimpses of the historical Swedish agricultural landscape in Transylvania) PDF
18 Torbjörn Tyler: Utbredningskartor för hökfibblor i södra Götaland. I. Skogsfibblor (Distribution maps for south Swedish microspecies of Hieracium. I. H. sect. HieraciumPDF
29 Lars Hedenäs: Korvgulmossa Pseudo-calliergon turgescens, en spännande mossa i våra kalkrikaste trakter (Pseudo-calliergon turgescens, a fascinating moss in strongly calcareous areas) PDF
41 Lena Jonsell & Bengt Jonsell: Gymnospermer eller ej – ett genmäle PDF
42 Ulf Swenson: Spridning eller vikarians – biogeografernas dilemma exemplifierat med sydbokarna Nothofagus (Dispersal or vicariance – a dilemma in biogeography exemplified with Nothofagus) PDF
53 Rickard Andersson & Lars Östlund: Träd med kulturspår i urskogen (Culturally modified trees in natural forest) PDF
63 Sommarkurs om Linné PDF
64 Redaktören har ordet PDF


Häfte 2
65 Ordföranden har ordet: Stärk skyddet för småsvalting PDF
66 Jens Johannesson, Tomas Fasth & Tommy Ek: Är skärgårdens naturvärden underskattade? (Are biodiversity values in the Swedish archipelago underestimated?) PDF
75 Thomas Karlsson: Nyheter i den svenska kärlväxtfloran I. Ormbunksväxter – jordröksväxter (Additions and corrections to the checklist of Swedish vascular plants. I. Pteridophyta–Fumariaceae) PDF
94 Göran Eriksson: Junghuhnia pseudozilingiana – ny svamp för Sverige (Junghuhnia pseudozilingiana – new to Sweden) PDF
99 Botanisk litteratur: Natur och kultur på Öland PDF
100 Inventera på Jylland i sommar! PDF
101 Ola Larsson: 68° nord – dagboksanteckningar från florainventering i nordligaste Sverige PDF
104 Föreningsnytt: Kallelse till SBF:s årsmöte; Studerandestipendier till Botanikdagarna i Skåne PDF
105 Nordisk botanikexkursion i Abisko 11–14 juli 2002 PDF
105 Fjällbotanikkurs i Abisko 19-27 juli 2002 PDF
106 Hans Rydberg: Ogräsmaskrosor – en väg in i myllret (Dandelions of sect. Ruderalia – an introduction) PDF
123 Hugo Sjörs: G. Einar Du Rietz – lavforskare, växtsociolog, naturskyddsman PDF


Häfte 3–4
129 Ordföranden har ordet: Årets växt 2002 – Mosippa Upprop! PDF
130 John Granbo: Glanstagel – en sällsynt istidsrelikt vid Höga Kusten (Bryoria nitidula – a rare glacial relict at the High Coast, central Sweden) PDF
138 Botanisk litteratur: Svenska jätteträd och deras mytologiska historia PDF
139 Björn Nordén, Thomas Appelqvist & Bettina Olausson: Sporsäcksvampar i död ved – mångfald, ekologi och naturvårdsaspekter (Diversity, ecology and conservation of wood-inhabiting ascomycetes in Sweden) PDF
149 Bengt Oldhammer: Fulufjällets nationalpark – ett moss- och lavparadis PDF
154 Roland Jansson: Floran återhämtar sig inte längs utbyggda älvar (Reduced diversity in riparian zones along regulated rivers) PDF
160 Föreningsnytt: Höstkonferens i Uppsala 19–20 oktober
161 Torbjörn Tyler: Utbredningskartor för hökfibblor i södra Götaland II. Hag- och klippfibblor (Distribution maps for south Swedish microspecies of Hieracium II. H. sect. Vulgata and H. sect. Oreadea) PDF
171 Ann-Mari Jönsson: Ingenting är allvarligare än skämtet – Carl von Linné och humorn (Nothing is more serious than joking. The humorous side of Linnaeus) PDF
177 Lisa Öberg: Trädgränsdynamik på Sånfjället (Tree-limit dynamics on Mount Sånfjället, central Sweden) PDF
186 Thomas Karlsson: Nyheter i den svenska kärlväxtfloran II. Korsblommiga – flockblommiga (Additions and corrections to the checklist of Swedish vascular plants II. Brassicaceae – Apiaceae) PDF
207 Föreningsnytt: Verksamhetsberättelse för 2001
207 Föreningsnytt: Exkursion till Kinnekulle 14–15 september
208 Föreningsnytt: Kalendarium


Häfte 5
209 Ordföranden har ordet: Sommarupplevelser PDF
210 Tommy Ek, Jens Johannesson, Björn Nordén & Björn Ström: Getlav i Sverige – långspridning eller relikt från värmetiden? (Distribution, status and ecology of Flavoparmelia caperata in Sweden) PDF
216 Erik Emanuelsson & Anders Haglund: Sandbrodd, ett nytt gräs för Norden (Milium vernale – new to the Nordic countries) PDF
223 Anders Svenson: Physalis grisea – rätt namn på gyllenbär (Swedish finds of Physalis grisea) PDF
226 Göran Mattiasson: Praktnejlika i södra Sverige (Dianthus superbus in south Sweden) PDF
233 Föreningsnytt: Årsmötet 2002
234 Thomas Karlsson: Nyheter i den svenska kärlväxtfloran III. Fjällgröneväxter – korgblommiga (Additions and corrections to the checklist of Swedish vascular plants III. Diapensiaceae – Asteraceae) PDF
256 Johanna Johansson & Pauli Snoeijs: Charasomer i svenska kransalger (Charasomes in Swedish stoneworts (Characeae)) PDF
260 Botanisk litteratur: Nordic Lichen Flora, Volume 2 PDF
261 Stefan Källman: Växternas betydelse för tundranentserna i norra Sibirien (The use of wild plants by the nomadic tundra nenets in northern Siberia) PDF
271 Föreningsnytt: De Vilda Blommornas Dag: en succé PDF


Häfte 6
273 Ordföranden har ordet: Botanisk glädjespridning PDF
274 Janina Kwandrans, Pertti Eloranta & Roland Bengtsson: Sötvattensrödalger i Sverige – en översikt och ett nyfynd (Freshwater red algae in Sweden – an overview and a new find) PDF
281 Botanisk litteratur: Farliga och ofarliga växter från A till Ö PDF
282 Gerhard Kristensson: Mossfloran i Dalby Söderskog under 50 år (The bryophyte flora of Dalby Söderskog National Park, a south Swedish deciduous forest) PDF
301 Åke Carlsson: Mårten Sjöbeck och ängarnas träd (Mårten Sjöbeck’s views on trees i hay meadows) PDF
306 Åke Lindström: Bidrag till Örebrotraktens flora 3. Tillägg (Contributions to the flora of Örebro, south-central Sweden 3. Supplement) PDF
313 Leif Andersson: Traktanalys – kartor över rikedomen av känsliga och sällsynta skogsarter (Mapping nature protection values – a habitat-wise presentation of regional variation in rare and vulnerable species richness) PDF
322 Botanisk litteratur: Livsmotiv PDF
323 Per Fredriksson: Kumarin i hårdsvingel (A species-specific coumarin in Festuca brevipila) PDF
325 Evastina Blomgren: Botanikdagarna i Skåne 2002 PDF
329 Liselott Skarp: Minnen från Clare och Kerry – föreningsresan till Irland PDF
332 Föreningsnytt: Är fältnockan knockad? Höstkonferensen 2002 PDF
335 Innehåll volym 96 PDF