Häfte 1
1 Ordföranden har ordet: Året som kommer – Natura 2000 PDF
2 Välkomna till Botanikdagarna i Norrbotten! PDF
3 Birgitta Herloff: Floraförändringar i Göteborgs södra skärgård under 1900-talet (Floristic changes during the twentieth century in the southern archipelago of Göteborg, SW Sweden) PDF
15 Stig Högström: Fagerrönn på Gotland (Sorbus meinichii s. lat. on the Baltic island of Gotland) PDF
22 Botanisk litteratur: Frukter från främmande länder PDF
24 Botanisk litteratur: Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts PDF
26 Tomas Hallingbäck: Hårig skrovellav – en raritet i den boreala regnskogen (Lobaria hallii – a threatened lichen in the boreal rain forest) PDF
32 Botanisk litteratur: Gökblomster, ryssgubbe och vandrande jude PDF
34 Fabian Mebus & Anders Löfgren: Skogsbete i gotländska barrskogar – vad händer med floran när djuren försvinner (Vascular plant diversity in grazed conifer forests on Gotland – effects of ceased grazing) PDF
46 Eva-Maria Nordström: Människan i urskogen – vegetationshistoria i Hamra nationalpark under 2500 år (Man in the virgin forest – vegetation history in Hamra National Park during 2500 years) PDF
61 Lars Hedenäs: Till minne av mossforskaren Elsa Nyholm PDF
63 Föreningsnytt: Botanisk förening i Halland PDF
64 Föreningsnytt: Björnbärsexkursion i Skåne 5–6 juli PDF


Häfte 2
65 Ordföranden har ordet: Varifrån kommer ditt botaniska intresse? PDF
66 Staffan Åström: Fältgentiana – Årets växt 2003 PDF
67 Alf Oredsson: Den ena röd, den andra vit – rundbladsbjörnbär i Skåne (One is red, the other white – Rubus vestitus in Skåne, southernmost Sweden) PDF
74 Sven G. Nilsson, Gillis Aronsson & Svante Hultengren: Biologisk mångfald i Linnés hembygd i Småland. 2. Rödlistade växter och svampar i Stenbrohults socken (Biodiversity at Linnaeus´s birthplace in Stenbrohult, southern Sweden. 2. Red-listed plants and fungi) PDF
94 Svante Hultengren & Lars Arvidsson: Kustsilverlav Parmelina pastillifera – en ny svensk bladlav (Parmelina pastillifera – new to Sweden) PDF
100 Bengt Örneberg: Vad händer på Pepparholm? (The vascular flora of the island Pepparholm in Öresund) PDF
104 Ulf Axelsson: Dvärgag funnen vid Göteborg (Cyperus fuscus found near Göteborg, SW Sweden in 2001) PDF
105 Per Erik Persson: Dvärgsyran gynnades av den varma fjällsommaren 2002 (Koenigia islandica favoured by the warm summer of 2002) PDF
107 Per Milberg, Mats Rydgård & Anna Stenström: Utvärdering av vegetationsförändringar: hur ska man analysera fasta provytor?(Evaluation of vegetation changes in permanent plots using ordination methods) PDF
117 Staffan Åström & Bengt Stridh: Mosippa – Årets växt 2002 (The present status of Pulsatilla vernalis in Sweden) PDF
126 Inventera i södra Lappland 20–26 juli! PDF
127 Föreningsnytt: Kallelse till SBF:s årsmöte 19 juli 2003 i Övertorneå PDF
127 Föreningsnytt: Studerandestipendier till Botanikdagarna i Norrbotten PDF
128 Föreningsnytt: Exkursion till Jylland 7–10 augusti PDF


Häfte 3–4
129 Ordföranden har ordet: Hur går det för småsvaltingen? PDF
130 Åke Widgren: Kotula – guldknappar på spridning i Sverige (Cotula coronopifolia – spreading in Sweden?) PDF
134 Kill Persson: Ängs- och betesmarksinventeringen – liten Tuva kan hjälpa stort lass! PDF
135 Tommy Ek, Mikael Hagström & Magnus Wadstein: Visst finns det barrskogar med hög biologisk mångfald i södra Sverige! (Old-growth coniferous forests with high biodiversity are present also in south Sweden) PDF
150 Mats Niklasson & Örjan Fritz: Hur gammal kan en bok bli? En 400-åring upptäckt i Småland (A 400-year-old beech Fagus sylvatica found in Småland, SW Sweden) PDF
157 Lars E. Kers: Tryfflarna Tuber aestivum och T. mesentericum i Sverige (Tuber aestivum Vitt. and T. mesentericum Vitt. (Ascomycetes) in Sweden) PDF
176 Fredrik Jonsson: Alpasberget – ny lokal för elfenbenslav (Heterodermia speciosa found in Norrbotten, N Sweden) PDF
179 Thomas Karlsson: Nyheter i den svenska kärlväxtfloran IV. Enhjärtbladiga växter (Additions and corrections to the checklist of Swedish vascular plants IV. Monocots) PDF
198 Henrik Kylin: En rik förekomst av slöjstinksvamp (Phallus impudicus var. pseudoduplicatus found in Skåne, S Sweden) PDF
201 Maria Dahl: Kampen om barken – gul dropplav och ekspik på ek (Cliostomum corrugatum – a possible parasite on Calicium quercinum) PDF
205 Björn Nordén: Tillägg om sköldlavar PDF
206 Föreningsnytt: Höstkonferens i Uppsala 18–19 oktober PDF
207 Föreningsnytt: Verksamhetsberättelse för 2002 PDF
208 Föreningsnytt: Kalendarium


Häfte 5
209 Ordföranden har ordet: Uttåg ur sommarhagen PDF
210 Leif Kullman: Förändringar i fjällens växtvärld – effekter av varmare klimat (Changes in alpine plant cover – effects of climate warming) PDF
222 Gabrielle Rosquist: Sandmålla – ett nytt fynd för Halland (Atriplex laciniata found in Halland, southwestern Sweden) PDF
225 Lars Hedenäs, Irene Bisang, Anders Tehler, Cecilia Hammarberg, Marianne Hamnede, Klas Jaederfelt & Göran Odelvik: Hur våra herbarier kan användas för att bedöma om arter blivit vanligare eller mer sällsynta (A method for evaluating temporal frequency variation, based on herbarium material) PDF
237 Anders Nordin: Hack i häl på Du Rietz – om lavar, strandzonering och reglerade vatten (Hard on the heels of Du Rietz – on lichens, riparian zones and regulated waters) PDF
249 Botanisk litteratur: Botaniska strövtåg PDF
249 Botanisk litteratur: Den nya nordiska floran PDF
250 Debatt: Eric Danell m.fl.: Om biologens ansvar (On the biologist’s responsibility) PDF
252 Stellan Sunhede & Rimvydas Vasiliauskas: Hotade tickor på ek i Litauen (Threatened polypores on oak in Lithuania) PDF
266 Evastina Blomgren: Botanikdagarna i Norrbotten 2003 PDF
270 Föreningsnytt: De Vilda Blommornas Dag i Norden har kommit för att stanna PDF
271 Föreningsnytt: Guldluppen 2003 PDF
272 Föreningsnytt: Årsmötet 2003 PDF


Häfte 6
273 Ordföranden har ordet: Ett rikt växt- och djurliv PDF
274 Hans Rydberg: De svenska strandmaskrosorna (Swedish species of Taraxacum sect. Palustria) PDF
295 Magnus Bergström, Kristoffer Stighäll & Ebbe Zachrisson: Skogskorn i östra Uppland (Hordelymus europaeus in eastern Uppland) PDF
305 Jan-Erik Hederås: I skånska björnbärssnår PDF
308 Botanisk litteratur: En flora av böcker om floran PDF
311 Lena Jonsell: Bland klitter och marsker PDF
313 Lennart Engstrand & Marie Widén: Mullbär, brödfrukt och fikon. Ett myller av mullbärsväxter PDF
325 Camilla Winqvist: Hävdgynnande arter på skogsbilvägar (Can meadow and pasture species exist along forest roads?) PDF
331 Föreningsnytt: Internet och hökfibblor. Föreningskonferensen 2003 PDF
333 Föreningsnytt: Flugblomster, satyrnycklar och vildtulpaner – följ med till Kreta! PDF
335 Innehåll volym 97 PDF