Häfte 1
1 Ordföranden har ordet: Botanikens ställning stärks PDF
2 Välkomna till Botanikdagarna i Örebro län PDF
3 Eva Jansson & Jens Weibull: Om POM – Programmet för odlad mångfald (POM – Sweden’s national programme for plant genetic resources) PDF
10 Eva Jansson & Karin Persson: Mor Annas lökar öppnar för vetenskapen. Sveriges narcisser inventeras (An inventory of Swedish Narcissus) PDF
21 Karin Martinsson: Inventering och identifiering av gamla pelargoner (Collecting and identifying old cultivars of Pelargonium ×hortorum) PDF
31 Lars-Åke Gustavsson: ”Kan den gamle rosen va nåt å ha?” POM:s pilotinventering av gamla kulturrosor (An inventory of Rosa majalis ’Foecundissima’ and Rosa pimpinellifolia ’Plena’) PDF
46 Skogsklocka – Årets växt 2004 PDF
47 Niels Faurholdt & Ole B. Lyshede: Cistrosor – ett spännande inslag i medelhavsfloran (Cistus – a prominent Mediterranean genus) PDF
54 Livia Wanntorp: Gunnera – ett antarktiskt växtsläkte (Gunnera – an Antarctic plant genus) PDF
62 Föreningsnytt: www.artportalen.se. Kärlväxtatlas på Internet PDF
63 Föreningsnytt: Kallelse till SBF:s årsmöte PDF
63 Föreningsnytt: Studerandestipendier till Botanikdagarna PDF
64 Föreningsnytt: Lär dig daggkåpor i sommar! PDF


Häfte 2
65 Sven G. Nilsson & Ingvar N. Nilsson: Biologisk mångfald i Linnés hembygd i Småland 4. Kärlväxtfloran och dess förändring i Stenbrohults socken (Biodiversity at Linnaeus’s birthplace in Stenbrohult, southern Sweden 4. The vascular plant flora and its changes) PDF
65 Tidigare undersökningar
69 Vår inventering
70 Stenbrohults ursprungliga natur
70 Människan omvandlar Stenbrohult
76 Hur många linneanska arter?
77 Floraförändringar under 300 år
79 Bevarande av linneanska arter
83 Artlista
147 Litteratur
149 Engelsk sammanfattning
152 Artregister


Häfte 3-4
161 Ordföranden har ordet: Fältsäsong! PDF
162 Staffan Karlsson, Helena Bylund & Olle Tenow: Fjällbjörkskogen – ett helt ekosystem som styrs av en liten fjäril (Effects of outbreaks of the autumnal moth Epirrita autumnata on the mountain birch forest) PDF
173 Göran Mattiasson & Kjell-Arne Olsson: Hårnarv och klotullört – två återuppståndna ettåringar (Recent increases of Sagina micropetala and Filago vulgaris in Skåne, south Sweden) PDF
177 Gina E. Hannon & Mats Gustafsson: Slottet – historien om en slåtteräng (Plant macrofossil analysis of a wooded hay meadow in Skåne, S Sweden) PDF
188 Botanisk litteratur: Flora Nordica, General Volume PDF
189 Botanisk litteratur: Den nya nordiska floran PDF
192 Botanisk litteratur: Linnés blomsterur PDF
192 Botanisk litteratur: Växter i Linnés landskap PDF
193 Ulf Swenson: Pericallis – ett färgstarkt släkte med rötter i Makaronesien (Pericallis (Asteraceae) – a colourful genus with roots in Macaronesia) PDF
207 Ingvar Backéus: Kartläggningen av nationallandskapet (The survey of the Swedish national landscape) PDF
213 Lars Arvidsson & Ulf Ragnesten: Ingick klockgentiana i bronsålderns begravningsskick? (Gentiana pneumonanthe in a prehistoric funeral ceremony) PDF
220 Botanisk litteratur: Alger vid Sveriges östersjökust PDF
221 Botanisk litteratur: Flugsvampen och människan PDF
223 Hugo Sjörs: Kärlväxtfloran i Sävja – diversitet och dynamik (Vascular flora at Sävja, Uppsala – diversity and dynamics) PDF
230 Botanisk litteratur: Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål PDF
231 Botanisk litteratur: Lichen-forming and lichenicolous fungi of Fennoscandia PDF
232 Alf Oredsson: Två nya medlemmar av den svenska floran: engelskt björnbär och skuggbjörnbär (Two new members of the Swedish flora: Rubus echinatus and R. sciocharis) PDF
238 Föreningsnytt: Föreningskonferens 23-24 oktober PDF
238 Inventeringsläger i Västerbotten PDF
238 Floraväkta i Norrbottensfjällen! PDF
239 Föreningsnytt: Verksamhetsberättelse för 2003 PDF
240 Föreningsnytt: Kalendarium


Häfte 5
241 Ordföranden har ordet: Visa att Du uppskattar det öppna landskapet! PDF
242 Bengt Oldhammer: Långskägget – naturskogens flaggskepp (Usnea longissima in Dalarna, C Sweden) PDF
247 En magnifik biologisk idéhistoria (Hugo Sjörs recenserar Nils Uddenbergs Idéer om livet. En biologihistoria) PDF
249 Matts Lindbladh: När granen kom till byn – några tankar kring granens invandring i södra Sverige (The immigration of spruce to southern Sweden) PDF
263 Ulla-Britt Andersson: Botanikdagarna i Örebro län 2004 PDF
268 Barbro Axelius & Jan Karlsson: Japanplym, ny rödalg för Sverige (Heterosiphonia japonica new for Sweden) PDF
274 Mats Gothnier & Thomas Strid: Dynstinksvamp funnen i Sörmland – den svenska nordgränsen har flyttats (Phallus hadriani found in Södermanland, SE Sweden) PDF
278 Johnny de Jong, Anders Dahlberg & Jogeir N. Stokland: Död ved i skogen. Hur mycket behövs för att bevara den biologiska mångfalden? (Dead wood: a critical resource for maintaining forest biodiversity) PDF
298 Ny nordisk umbellatflora (Lars Fröberg recenserar Nordiske skærmplanter av Niels Faurholdt & Jens Christian Schou) PDF
300 Fjällbotanikkurs i Padjelanta PDF
301 Arbetsgruppen för Svenska Växtnamn presenterar sig PDF
302 De Vilda Blommornas Dag 2004 PDF
303 Guldluppen 2004 PDF
304 Årsmötet 2004 PDF


Häfte 6
305 Ordföranden har ordet: Mot nya mål PDF
306 Alf Oredsson: Ytterligare ett äkta björnbär i Sverige: slokbjörnbär (Another blackberry species new to Sweden: Rubus flaccidifolius) PDF
313 Lena Ström & Torben R. Christensen: Myrens växter styr växthuseffekten (Species composition in northern wetlands may influence greenhouse gas fluxes) PDF
317 Lotta Risberg, Eric Danell & Anders Dahlberg: Finns goliatmusseronen enbart i tallskogar som aldrig kalavverkats? (Is Tricholoma matsutake associated with continuity of Scots pine trees?) PDF
328 Anders Glimskär: NILS beskriver landskapet. Intryck från fältutbildningen i Skara (NILS – a new Swedish environmental monitoring programme) PDF
331 Säg det med en blomma! (Margareta Edqvist presenterar ny botanisk litteratur.) PDF
333 Magnus Andersson & Mats Niklasson: Rekordgammal tall på Hornslandet i Hälsingland (The oldest known Scots pine tree in Sweden is 757 years old) PDF
339 Anders Nordin, Göran Thor & Janolof Hermansson: Lavar med svenska namn – tredje upplagan (Lichens with Swedish names – third edition) PDF
365 Åtgärdsprogram och rödlistor. Föreningskonferensen 2004 PDF
366 Följ med till Kreta i april! PDF
366 Vart tog gentianorna vägen? PDF
367 Innehåll volym 98 PDF