Häfte 1
1 Ordföranden har ordet: Ett nytt spännande år PDF
2 Välkomna till Botanikdagarna i Medelpad! PDF
4 Ingemar Jonasson: Vitnoppa återfunnen i Norden (Pseudognaphalium luteoalbum is again a member of the Nordic flora) PDF
7 Lars Olof Björn & Nils G. Ekelund: Dinoflagellater – hopplock från livets smörgåsbord (Dinoflagellates – collections from the smorgasbord of the living world) PDF
17 Kristoffer Stighäll: Dvärglåsbräken på ny lokal i Roslagens skärgård (New Swedish locality for Botrychium simplex) PDF
21 Annika Wuolo: Nytt fynd av nattskattahybrid (Solanum nigrum × S. physalifolium found in Sweden) PDF
23 Marielle Magnusson & Peter Hambäck: Parksallat – ett hot mot inhemska växter? (Cicerbita macrophylla – a threat to native plants?) PDF
30 Floraväkta i fjällen i sommar! PDF
31 Mariette Manktelow: Råshult Södregårds trädgård och Adonis Stenbrohultensis – vad finns kvar? En inventering av kulturväxter i Råshult (Plants from Nils Linnaeus’s garden at Råshult – are they still around?) PDF
60 Debatt: Hur mycket död ved behövs i skogen? PDF
62 Debatt: Författarna svarar PDF
63 Följ med till Norge i sommar! PDF
64 SBT-rea
64 Rättelser PDF


Häfte 2
65 Ordföranden har ordet: Nytt från styrelsen PDF
66 Skogsfru – Årets växt 2005 PDF
67 Lennart Stenberg: Baltnycklar i Norrbotten (Dactylorhiza majalis ssp. baltica found in Sweden) PDF
70 Mikael Hedrén: Artbildning och släktskap inom orkidésläktet handnycklar Dactylorhiza (Speciation and relationships in Dactylorhiza) PDF
94 Sven Hansson: En intressant orkidé på Rådmansö (A locally arisen allotetraploid Dactylorhiza on Rådmansö) PDF
97 Per Bjurulf: Stödbladens tandning hos svenska handnycklar (Patterns of bract margin indentation in common Swedish members of Dactylorhiza) PDF
109 Per Bjurulf & Magnus Thorell: Kan växtplatsen användas för att skilja på moss- och sumpnycklar? (Can the habitat be used to distinguish between Dactylorhiza majalis ssp. sphagnicola and ssp. traunsteineri?) PDF
124 Per Bjurulf: Morfologiska skillnader mellan moss- och sumpnycklar i olika kärrtyper (Morphological variation in Dactylorhiza majalis ssp. sphagnicola and ssp. traunsteineri in different habitats) PDF
133 Per Bjurulf: Finns mossnycklar på Öland? PDF
134 Sven Hansson: Genom vilda Kurdistan PDF
143 Botanisk litteratur: Floran i Habo PDF
143 Föreningsnytt: Kallelse till SBF:s årsmöte PDF
144 Föreningsnytt: Lär dig mer om kransalger! PDF


Häfte 3-4
145 Ordföranden har ordet: Vår nya logga – tranbär! PDF
146 Maud Wallsten, Jan Thorson & Gun Werlemark: Härstammar Claude Monets röda näckrosor från Fagertärn i Närke? (The red water lilies of Claude Monet – do they originate from Lake Fagertärn in Närke, Sweden?) PDF
154 Örjan Nilsson: Från Projekt Linné till Rödlistan 2005 (From Project Linnaeus to the Swedish Red List 2005) PDF
159 Hjalmar Croneborg, Mora Aronsson, Anders Dahlberg, Ulf Gärdenfors, Tomas Hallingbäck, Oskar Kindvall, Niklas Lönnell & Göran Thor: Rödlistan 2005 – vad nytt? (Botanical news in the 2005 Red List of Swedish species) PDF
169 Jan-Olof Tedebrand: Rolf Lidberg – rar botanist och människa PDF
171 Peter Ståhl: Skogsklockan – inventeringen 2004 och något om artens biologi (Campanula cervicaria in Sweden – results of an inventory) PDF
183 Debatt: Senglaciala granskogar i Sydsverige? PDF
187 Thomas Karlsson, Lennart Stenberg & Torbjörn Tyler: Skogs- och hagfibblor i nässjötrakten i åttio års perspektiv (Changes in the Hieracium flora in the Nässjö area (Småland, S Sweden) during the 20th century) PDF
208 Torbjörn Tyler: Inventera fibblor i Värmland! PDF
208 Ulf Ryde: Studera krypbjörnbär i sommar! PDF
209 Stefan Lithner: Effekter av återupptagen hävd på gammal ängsmark i Blekinge (Resuming management in abandoned grasslands – an example from Blekinge) PDF
215 Åke Persson: Kostnad för frösättning hos norna (Cost of reproduction in Calypso bulbosa) PDF
218 Carl-Adam Hæggström: Nordens äldsta tall (The oldest known Scots pine tree in the Nordic countries) PDF
219 Botanisk litteratur: Blomstervandringar i Linnés sällskap PDFKulturväxter på nätet PDFNy upplaga av Lids flora PDF
222 Inventeringsläger i Västerbotten PDF
223 Föreningsnytt: Verksamhetsberättelse för 2004 PDF
224 Föreningsnytt: Kalendarium


Häfte 5
225 Ordföranden har ordet: Min sommar bland slåttergubbar och silversmygare PDF
226 Lars Arvidsson & Svante Hultengren: Atlantisk vårtlav Pyrenula occidentalis i Sverige (Pyrenula occidentalis found in Sweden) PDF
233 Karin Martinsson: I namnfloran – växtnamn som förnamn (Plant names as first names) PDF
259 Barbro Risberg: Förvildade och kvarstående växter vid Torsåkers fäbodar (Naturalized and relict vascular plants on old summer farms at Torsåker, east central Sweden) PDF
265 Åke Widgren: Häljarums naturreservat – ett grustag med rara växter (Gravel pit becomes nature reserve for its botanical qualities) PDF
269 Alf Oredsson: Blekinges första barkbjörnbär: saxiskt björnbär(The first blackberry in Blekinge connected with timber import: Rubus acanthodes) PDF
273 Anders Malmsten: Herbarier kan användas vid tillväxtstudier (Herbarium material and growth studies) PDF
279 Maj-Britt Nilsson: Ängsanemon funnen i Värmland (Anemonidium canadense found in Värmland, western Sweden) PDF
280 Hans Thulin: Botanikdagarna i Medelpad PDF
283 Bengt Elmerstad: Ett överflöd av blommor PDF
286 Botaniskt nytt: Fina fynd PDFTrandåd, Guldluppen 2005 PDF
288 Föreningsnytt: Årsmötet 2005 PDF


Häfte 6
289 Ordföranden har ordet: Bästeträsk – ny nationalpark på Gotland? PDF
290 Nils Cronberg & Håkan Rydin: Torvmossa – ett nygammalt svenskt namn för Sphagnum (“Torvmossa” – a proposed new Swedish name on Sphagnum) PDF
295 Vivi Vajda & Stephen McLoughlin: Upptäckten av ett levande fossil – wollemia (Discovery of a living fossil – Wollemi Pine) PDF
303 Pål Axel Olsson, Kit B. Nielsen & Peter F. Schweiger: Mykorrhiza i nordskånska vattenväxter (Mycorrhizal colonisation in aquatic plants in southern Sweden) PDF
309 Botanisk litteratur: Margaretas nya böcker PDF
311 Botanisk litteratur: Människan och floran PDF
313 Jimmy Lyhagen & Ingvar Svanberg: Unikt etnobotaniskt bibliotek till Sverige PDF
314 Debatt: Behovet av en nationell strategi för utplantering av hotade växter PDF
315 Leif Kullman: Gamla och nya träd på Fulufjället – vegetationshistoria på hög nivå (Old and new trees on Mt Fulufjället in Dalarna, central Sweden) PDF
330 Bengt Oldhammer: Varder – en försvinnande naturtyp (“Varder” – naturally treeless hills that now become forested) PDF

Läget för sjönajas i Sverige
332 Anders Jacobson: Sjönajas återfunnen i Södra Kärrlången (Najas flexilis rediscovered in Södermanland, southeast Sweden) PDF
336 Maria Carlsson & Matilda Apelqvist: Sjönajas – nytt fynd i Småland(Najas flexilis rediscovered in Småland, south Sweden) PDF
338 Kjell-Arne Olsson: Sjönajas i Hammarsjön (The status of Najas flexilis in Lake Hammarsjön, southernmost Sweden) PDF

339 Ulf Swenson & Karin Martinsson: Restaurering av hagmarker – hur man kan få bukt med örnbräken (Restoring pastureland by pulling bracken) PDF
347 Irmgard Blindow & Kerstin Wallström: Kransalgskursen vid Erken PDF
348 Botaniskt nytt: Fina fynd PDFVilda blommornas dag 2005 PDF
350 Föreningsnytt: Resa till Estland 26 juni – 1 juli 2006 PDF
351 SBT volym 99: Innehåll PDF