Licensavtal

Inledning:
Svenska Botanisak Föreningen är en idell riksförening för botaniskt intresserade med syftet att samla, tillvarata och främja botaniska intressen samt verka för ökad kännedom om och skydd av vilda växter.

 1. Definitioner av begrepp som används i detta avtal.
  1. Arrangör – Svenska Botaniska Föreningen är tävlingens arrangör.
  2. SBF:s organisationsnummer är: 802006-9681.
  3. Tävlingsregler – Tävlingens regler som är publicerade på SBF:s hemsida: www.svenskbotanik.se
  4. Deltagare – en person som har lämnat in sitt skapade verk för att delta i tävlingen.
  5. Verk – ett skapat verk (ex. foto, målning, teckning, illustration) inlämnat för att delta i tävlingen.
  6. Avtal – detta licensavtal.
 2. Genom att ladda upp sitt skapade verk via SBF:s formulär på www.svenskbotanik.se ger deltagaren utan ersättning arrangören rätt att använda verket på följande sätt:
  1. För att tillhandahålla juryn bedömningsmaterial i tryckt eller digital form.
  2. I samband med tävlingen publicera verket digitalt under SBF:s varumärke, på hemsidor och i sociala nätverk.
  3. Använda verket för att informera allmänheten om tävlingen och dess resultat, i tryckt media så väl som på internet, TV-sändningar, i elektronisk form.
  4. Använda verket för att dokumentera tävlingens resultat, i tryckt och digital form för föreningens arkiv.
  5. Använda verket fysiskt, i tryckt eller digital form till en utställning för att förevisa tävlingen.
 3. Övrig användning av verket avtalas om specifikt vid behov.
 4. Deltagaren garanterar följande:
  1. Att deltagaren är skaparen, ägaren och upphovsrättsinnehavaren av verket.
   1. Om deltagaren lämnar in ett verk vars upphovsrätt inte tillhör deltagaren kommer verket att diskvalificeras från tävlingen.
   2. Om deltagaren lämnar in ett verk vars upphovsrätt inte tillhör deltagaren kommer eventuella ekonomiska krav från upphovsrättsinnehavaren att riktas vidare till deltagaren.