Tidigare konferenser

Här finner du konferensinformation och föreläsningsmaterial från tidigare konferenser som föreningen har haft.

Klicka på länken till den konferens du är intresserad av, så kommer du direkt dit.


Föreningskonferens 2018
Valideringskonferens 2016
Föreningskonferens 2016
Konferens om hotad mångfald i våtmarker 2015
Föreningskonferens 2015
Föreningskonferens 2014
Föreningskonferens 2013
Föreningskonferens 2012
Föreningskonferens 2011
Konferens om hotad biologisk mångfald i skog 2011
Föreningskonferens 2010
Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet 2009
Föreningskonferens 2009
Seminarium om generell hänsyn i skogsbruket för bättre naturvårdsnytta 2009
Föreningskonferens 2008
Föreningskonferens 2007


Föreningskonferensen 2016
Kallelse
Anmälan

Konferens om hotad biologisk mångfald i våtmarker 2015
Information och kallelse
Föredrag
Föreningskonferens 2015
Inbjudan till konferensen
Program

Föreningskonferens 2014
Föreläsningsmaterial/Presentationer
Sveriges naturtyper – Hur mår våra biotoper och växtarter?  – Sebastian Sundberg, Artdatabanken
Sandmarkernas arter och vegetation – Gabrielle Rosquist, Länsstyrelsen Skåne
Resultat från arbete med åtgärdsprogram för hotade växtarter och naturtyper  – Maano Aunapuu, Naturvårdsverket
”Svartelistan” – Norges svartlistade kärlväxter – Kristina Bjureke, Naturhistorisk Museum, Universitet i Oslo
Resultat av 2013 års Floraväktarverksamhet – Margareta Edqvist, Floraväktarna, Svenska Botaniska Föreningen
Gotlands flora –  Jörgen Petersson, Gotlands Botaniska Förening
Gotlands flora- del 1 av 5
Gotlands flora- del 2 av 5
Gotlands flora- del 3 av 5
Gotlands flora- del 4 av 5
Gotlands flora- del 5 av 5


Föreningskonferens 2013
Program
Berättelse från Föreningskonferensen 2013


Föreningskonferens 2012

Program
Berättelse från Föreningskonferensen 2012

Föreningskonferens 2011
Föreningskonferensen hölls i Uppsala 5-6 mars

Konferens om hotad biologisk mångfald i skog 2011

Konferens om hotad biologisk mångfald i skog – Trender, problem och lösningar
var ett sammarbete mellan

Svenska Botaniska Föreningen (SBF)
Sveriges Ornitologiska Förening (SOF)
Sveriges Mykologiska Förening (SMF)
Sveriges Entomologiska Förening (SEF)
och hölls i Örebro 12-13 november 2011
Du finner en sammanfattning och olika föredrag nedan:
Sammanfattning
Föreningskonferens 2010
Föreningskonferensen hölls i Uppsala 6-7 mars.

Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet 2009
Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar.

Konferensen var ett samarrangemang mellan

Svenska Botaniska Föreningen (SBF)
Sveriges Ornitologiska Förening (SOF)
Sveriges Mykologiska Förening (SMF)
Sveriges Entomologiska Förening (SEF)
Här nedan finner du programmet och föreläsningsmaterial från olika föreläsare
Program

Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker – Leif Andersson
Varför gamla träd? – Kjell Antonsson
Vad betyder ökningen av arealen ekologiskt odlad mark för den hotade biologiska mångfalden? – Jan Bengtsson
Dårgräsfjäril och gullvivefjäril – exempel på dagfjärilar i träd- och buskrika markerKarl-Olof Bergman
Maskmedel i miljön – Dan Christensson
Euphrasia rostkoviana – Ingvar Claesson

Floraväktarna – Margareta Edqvist
Fågelskådare och lantbrukare i  samarbete – kommunikation och kommunikation och naturvård i jordbrukslandskapet –  Sonke Eggers
”Kaos och ordning” i markanvändningen och deras ekologiska betydelse – en historisk belysning. Exempel från bl a Sverige och Rumänien. – Urban Emanuelsson
Var finns blommorna i dagens odlingslandskap? –  Niklas Johansson
Skalbaggar i odlingslandskapet  del 1 av 3 – Håkan Ljungberg
Skalbaggar i odlingslandskapet  del 2 av 3 – Håkan Ljungberg
Skalbaggar i odlingslandskapet  del 3 av 3 – Håkan Ljungberg
Vad har hänt med fåglarna i odlingslandskapet? – Ola Olsson
Hur mycket Hur mycket ängs- och betesmark finns det? betesmark finns det? – Kill Persson
Ängssvampar – Kill Persson
Ett rikt odlingslandskap – Martin Sjödal

Föreningskonferens 2009

Seminarium om generell hänsyn i skogsbruket för bättre naturvårdsnytta 2009
Sammanfattning från seminariet

Föreningskonferensen 2008
Inbjudan till föreningskonferensen 2008

Föreningskonferens 2007
Berättelse från Föreningskonferensen 2007