Uppdatering Nationalpark eller kalkbrott på Gotland

20 februari 2014
 februari 20, 2014
Kategori: Floravård, Gotland, Nyheter

Uppdatering

Bästeträsk föreslås på grund av sina samlade, unika och extremt höga naturvärden, som saknar motsvarighet i Europa och övriga delar av världen, avsättas som nationalpark i Sveriges Nationalparksplan 2008.
Högsta domstolen beslutade den 18 juni 2013 att upphäva Mark- och miljööverdomstolens dom, som gav Nordkalk rätt att öppna ett 170 hektar stort, 25 meter djupt och 2,5 kilometer långt kalkbrott mitt i den planerade nationalparken och i direkt anslutning till hydrologiskt känsliga Natura 2000-områden, och återförvisa ansökan om täktverksamhet mm  till Mark- och miljödomstolen för ny prövning. Högsta domstolen beslut motiveras av att Mark- och miljödomstolen inte prövat ärendet i enlighet med EU-lagarna och därmed inte heller enligt svensk miljöbalk. SBF har efter 8 års förhandlingar på nytt lämnat synpunkter till Mark- och miljödomstolen i yttranden den 2013-11-21 och 2014-02-21. Domstolens huvudförhandling hålls i Visby den 11-14 mars 2014. Detta blir tredje gången som domstolen ska pröva samma ärende och samma underlagshandlingar.

Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 15 maj 2012 att återförvisa SMA Minerals ansökan om tillstånd att utvidga sitt kalkbrott, som berör Bästeträskområdet. Bolaget har kompletterat sin ansökan till Mark- och miljödomstolen den 30 maj 2013 och den 15 januari 2014.

Comments are closed.