30 november 2011
 november 30, 2011
Kategori: Floravård, Gotland, Nyheter

2011-11-30 Uppdatering
Bästeträsk föreslås på grund av sina samlade, unika och extremt höga naturvärden, som saknar motsvarighet i Europa och övriga delar av världen, avsättas som nationalpark i Sveriges Nationalparksplan 2008.

Mark- och miljödomstolen beslutade den 30 november 2011 att avslå Nordkalks ansökan om att få villkoren fastställda för att inleda kalkbrytningen i Bunge Ducker inom den föreslagna nationalparken. Nordkalk kommer att överklaga domen.

Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 21 oktober 2011 att inhibera tillståndet för det andra kalkbrottet som berör Bästeträskområdet och som bedrivs av SMA Mineral.

Comments are closed.