Utmärkelser

Svenska Botaniska Föreningen uppmärksammar särskillda insatser som görs för botaniken och föreningen. Det kan vara privatpersoner eller organisationer som utmärkt sig inom botanikens många områden.


Hedersmedlemmar

NamnVald som hedersmedlemLevnadsår
Anders Bertilsson
2023Nu levande
Berit Berglund2023Nu levande
Ebbe Zachrisson2023Nu levande
Göran Mattiasson2022Nu levande
Margareta Edqvist2020Nu levande
Lennart Stenberg2019Nu levande
Bo Mossberg2019Nu levande
Roland Moberg2012Nu levande
Lena Jonsell2012Nu levande
Torleif Ingelög2009Nu levande
Thomas Karlsson20071945-2020
Bengt Jonsell20011936-2023
Göran Lundeberg20011929-2013
Nils Lundqvist20001930-2017
Olle Persson1999?-2014
Sven SnogerupSven Snogerup19991929-2013
Elsa Nyholm19961911-2002
Rolf Santesson19961916-2013
Hugo Sjörs19961915-2010
Nils Dahlbeck19961911-1998
Sten Ahlner19711905-1991
Karl Vilhelm Ossian Dahlgren19651888-1976
Carl Malmström19641891-1971
Elias Melin19601889-1979
Carl Skottsberg19571880-1963
Karl Afzelius19561887-1971
Torsten Lagerberg19561882-1964
Thore M. Fries19121832-1913

Till hedersmedlem kan utses särskilt framstående botanist, eller person som i hög grad verkat för föreningen och dess syften. Hedersmedlem utses av årsmöte efter skriftligt motiverat förslag av minst tre medlemmar och efter tillstyrkan av styrelsen.


Guldluppen

Med utmärkelsen Guldluppen vill SBF uppmärksamma värdefulla insatser på botanikens område.

Den kan tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet. Guldluppen delas ut en gång om året i samband med föreningens ordinarie årsmöte.

Det står var och en fritt att till styrelsen inlämna motiverade förslag på lämpliga kandidater till utmärkelsen. Bland dessa kandidater utser styrelsen mottagare av årets guldlupp.


NamnUtdelningsår
Ulla-Britt Andersson2022
Hans Rydberg2021
Evastina Blomgren2020
Peter Ståhl2019
Birgitta Herloff2018
Bo Göran Johansson
Jörgen Petersson
2017
Charlotte Wigermo2016
Lennart Persson2015
Torbjörn Tyler2014
Kjell Emanuelsson2013
Kerstin Ekman2012
Ebbe Zachrisson2011
Kurt Anders Johansson2010
Bengt Nilsson2009
Gun Ingmansson2008
Anders Bertilsson2007
Stefan Ericsson2006
Håkan Lindström2005
Karl-Gustaf Nilsson2004
Erik Ljungstrand2003
Lennart Stenberg2002
Anders Delin2001
Kjell Georgsson2000
Janne Andersson1999
Ingmar Holmåsen1998
Tommy Knutsson1997
Lars-Erik Muhr1996