Valideringskonferens 2016

Kategori: Nyheter

Inbjudan till konferens om validering av kärlväxtuppgifter i Artportalen

19-20 november, Naturhistoriska Riksmuseet

Artportalen för kärlväxter startade 2003 i ett samarbete mellan Naturvårdsverket, ArtData-banken och Svenska Botaniska Föreningen (SBF). Några år senare bildades en Atlasgrupp över kärlväxter inom SBF, med syfte att stödja digitalisering av data från landskapsflora-inventeringar, samt att entusiasmera de regionala föreningarna att överföra dem till Art-portalen. Nyinventering av områden som saknar inventeringsdata genomförs också inom projektet.

Artportalen är som alla vet helt central i svensk floristik och ett viktigt hjälpmedel för svensk naturvård. Men många vet också att inte alla uppgifter i Artportalen håller måttet – felbestäm-ningar är inte ovanliga, lokaluppgifterna saknar ibland precision, och dokumentation med bilder och/eller belägg saknas i alltför många fall.

Detta beror på att det inte har funnits någon kontroll av vad som matas in. Men i några pro-vinser har validering nu påbörjats, och det har lett till en påtaglig kvalitetsökning.

Atlasgruppen inom SBF vill nu vidga denna verksamhet med förhoppningen att så små-ningom hela Sverige ska kunna täckas. Gruppen organiserar därför en valideringskonferens i Stockholm 19–20 november med Naturhistoriska Riksmuseet som värd. Vid konferensen kommer vi att beskriva hur valideringen går till och hur man kan lägga upp arbetet anpassat efter de egna resurserna. Det blir också praktiska övningar där man får prova på validering i Artportalen.

Vi inbjuder landets regionala botaniska föreningar att delta i konferensen. Vi hoppas att minst en representant för varje förening har möjlighet att komma. Det är bra om den/de som kom-mer själva vill delta i valideringsarbetet, men det går också bra att ta med sig tankarna hem och diskutera för att senare ta ett beslut.

För att få behörighet som validerare i ett område bör man ha god kännedom om kärlväxtfloran i området och vara väl hemmastadd i områdets natur. Det gäller ju att uppmärksamma sådant som är ovanligt eller ”inte riktigt stämmer” och som därför kräver dokumentation.

Konferensen hålls i Wickmanrummet på Naturhistoriska Riksmuseet.
Vi kommer att bo på First Hotel Norrtull, St. Eriksgatan 119, Vasastan,
http://www.firsthotels.com/Our-hotels/Hotels-in-Sweden/Stockholm/First-Hotel-Norrtull/

Anmälan senast 22 oktober till mig (kontaktuppgifter se nedan).

SBF täcker för en deltagare per regional förening kostnader för själva konferensen inklusive övernattning, samt resekostnader överstigande 500 kr.
Föredragshållare reser dock fritt.
Ange om ni vill bo i enbädds- eller tvåbäddsrum.
Närmare information med program kommer att skickas till dem som anmält sig.

För Svenska Botaniska Föreningens Atlasgrupp
Lars Fröberg
larsfroberglund@gmail.com
tlf: 0768489945

Comments are closed.