Våtmarkskonferens i Skövde 14- 15 november 2015

I ett samarbete med BirdLife Sverige och tre andra riksföreningar som företräder botaniker, mykologer och entomologer anordnades en konferens om våtmarker i Skövde lördagen den 14 och söndag en den15 november.  Konferensen hölls i Skövde kulturhus.

Det var den tredje konferensen som föreningarna, Biologiska föreningar i samarbete –  BISAM, anordnade tillsammans i syfte att utbilda och inspirera sina medlemmar i olika naturvårdsfrågor. Årets konferens bestod av korta föredrag från olika experter på våtmarker och gav en inblick i olika restaureringsprojekt, hur man dokumenterar fågellivet i våtmarker samt olika aspekter på skötsel för olika djurgrupper och växter, men också att våtmarker kan ge andra plusvärde utöver den biologisk mångfald. Konferensen avslutades med en panel av experter som fick svara på frågor om våtmarker.

Det finns nu en möjlighet att ta del av de flesta presentationerna (grön markerade) som hölls vid konferensen.

Program lördag