Yttrande: Bunge Ducker 1:64 på Gotland

Svenska Botaniska Föreningen har lämnatt ett yttrande till Mark och Miljödomstolen gällande  Nordkalks ansökan om tillstånd att öppna nytt kalkbrott mm inom fastigheten Bunge Ducker 1:64 på Gotland.

Yttrande 20140403 från Svenska Botaniska Föreningen över Nordkalks ansökan Mål M3666-13

Vill du läsa mer om turerna kring kalkbrott eller nationalpark på Gotland kan du hitta föreningens sammanställning samt tidigare skrivelser på följande sida.

Nationalpark och kalkbrott på Gotland