Yttrande från Svenska Botaniska Föreningen över SMA Minerals ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad kalkstensbrytning och bortledande av vatten i Stucks kalkbrott på Gotland

Kategori: Nyheter

Svenska Botaniska Föreningens yttrande inför den huvudförhandling som ska hållas i målet över SMA Minerals ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad kalkstensbrytning och bortledande av vatten i Stucks kalkbrott på Gotland

Läs hela yttrandet här:

https://svenskbotanik.se/remisser-och-skrivelser/

 

Comments are closed.