Yttrande över Nordkalks ansökan om tillstånd att öppna nytt kalkbrott mm inom fastigheten Bunge Ducker 1:64 på Gotland

3 april 2014
 april 3, 2014

Svenska Botaniska Föreningen har lämnatt ett yttrande till Mark och Miljödomstolen gällande  Nordkalks ansökan om tillstånd att öppna nytt kalkbrott mm inom fastigheten Bunge Ducker 1:64 på Gotland.

Yttrande 20140403 från Svenska Botaniska Föreningen över Nordkalks ansökan Mål M3666-13

Vill du läsa mer om turerna kring kalkbrott eller nationalpark på Gotland kan du hitta föreningens sammanställning samt tidigare skrivelser på följande sida.

Nationalpark och kalkbrott på Gotland

Comments are closed.