Faktureringsuppgifter/Invoicing

Information in English

Fakturering till Svenska Botaniska Föreningen

Alla fakturor, som adresseras till Svenska Botaniska Föreningen, organisationsnummer 802006-9681,
adresseras enligt följande:

Faktureringsadress:
Svenska Botaniska Föreningen
Kund-id FSX7840
FE 301
105 69 Stockholm


Observera att faktureringsadressen med ID numret måste anges på adressfältet på varje faktura.
Det räcker inte med att det står skrivet på kuvertet.

Fakturakopior, påminnelser, följesedlar, information och reklammaterial mm ska inte adresseras till
denna adress. Detta material adresseras istället direkt till oss på adress:

Svenska Botaniska Föreningen
Kungsängens gård 206
753 23 Uppsala


E-postadress för mailfakturor: faktura@svenskbotanik.se
Om ni som leverantör vill skicka era fakturor som e-post, observera att det är en faktura per pdf.

E-faktura
Vi kan ta emot e-faktura via Fortnox, kontakta oss på info@svenskbotanik.se så skickar vi en inbjudan att
skicka e-faktura.

Fakturor från företag utanför Sverige
Vid inköp av tjänster från annat land än Sverige, måste vårt momsregistreringsnummer (VAT) vara angivet på fakturan och ingen moms ska debiteras SBF.
Momsregistreringsnummer/VAT: SE802006968101

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att höra av er till:

Svenska Botaniska Föreningens kansli
018-103300
info@svenskbotanik.se

Med vänliga hälsningar
Svenska Botaniska Föreningen

Invoicing to the Swedish Botanical Society

Invoicing to the Swedish Botanical Society

All invoices, which are addressed to the Swedish Botanical Society, organization number 802006-9681, must be addressed as follows:

Billing address::

Svenska Botaniska Föreningen
Kund-id FSX7840
FE 301
105 69 Stockholm

Sweden

Please note that the billing address with the ID number must be stated on the address bar of each invoice. It is not enough put the ID number on the envelope.

Invoice copies, reminders, delivery notes, information and promotional materials, etc. should not be addressed to this address. This material is instead addressed directly to us at the address:

Svenska Botaniska Föreningen
Kungsängens gård 206
753 23 Uppsala

Sweden

E-mail address for e-invoices: faktura@svenskbotanik.se

If you as a supplier want to send your invoices as an e-mail, please note that there is one invoice per pdf.

Electronic invoice

We can receive e-invoices via Fortnox, contact us at info@svenskbotanik.se and we will send you an invitation to send e-invoice.

Invoices from companies outside Sweden

When purchasing services from a country other than Sweden, our VAT number must be stated on the invoice and no VAT must be charged to SBF.

VAT: SE802006968101
IBAN: SE96 9500 0099 6034 0002 9868
BIC: NDEASESS

Bank address:
Nordea Bank AB Head Office Stockholm 
Smålandsgatan 17
111 46 Stockholm

If you have any questions or concerns, you are welcome to contact:

Office of the Swedish Botanical Society
018-103300
info@svenskbotanik.se

Best regards
Swedish Botanical Society