Skip to main content

Svenska Botaniska Föreningens

Guldluppen

Svenska Botaniska Föreningen uppmärksammar särskillda insatser som görs för botaniken och föreningen. Det kan vara privatpersoner eller organisationer som utmärkt sig inom botanikens många områden.

Guldluppen

Möt våra mottagare

Med utmärkelsen Guldluppen vill SBF uppmärksamma värdefulla insatser på botanikens område.

Den kan tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet. Guldluppen delas ut en gång om året i samband med föreningens ordinarie årsmöte.

Känner du till någon som borde få Guldluppen? Skicka in ett motiverat förslag till kansliet