Skip to main content

Svenska Botaniska Föreningens

Bokförlag

SBF-förlaget

Svenska Botaniska Föreningen, som grundades 1907, har en lång tradition av att ge ut botaniska publikationer. Utöver den välkända Svensk Botanisk Tidskrift har föreningen även tryckt ett flertal supplement och särtryck. Denna omfattande publikation har utvecklats till det som vi idag känner som SBF-förlaget.

Publikationer och Samarbeten

SBF-förlaget är specialiserat på att ge ut olika typer av botaniska verk, främst landskaps- eller lokalfloror. Dessa publikationer är detaljerade beskrivningar av växtlivet inom specifika geografiska områden i Sverige. Förlaget ger även ut andra typer av floror, atlaser, guideböcker och läroböcker.

Vid utgivning av böcker samarbetar förlaget ofta med lokalföreningar, men även privatpersoner kan vara involverade. Dessa samarbeten säkerställer att publikationerna håller hög kvalitet och är väl förankrade i lokal botanisk kunskap.

Tradition och Historia

Skrivandet av landskapsfloror och sockenfloror har en lång tradition som går ända tillbaka till Carl von Linnés dagar, och i vissa fall ännu tidigare. Denna tradition lever vidare och är en central del av SBF-förlagets verksamhet. Sedan slutet av 1970-talet har en lång rad ”moderna” landskapsfloror publicerats, vilket bidrar till att dokumentera och bevara den svenska floran för framtida generationer.

SBF-förlaget spelar en viktig roll i att sprida kunskap om svensk botanik och att stödja den botaniska forskningen i landet. Genom sina publikationer bidrar förlaget till att öka intresset för och förståelsen av Sveriges växtliv.