Skip to main content

Botaniska nycklar

Botanikska nycklar

Botaniska nycklar är systematiska verktyg som används för att identifiera växter. De består ofta av en serie val och frågor som leder användaren genom ett beslutsfattande träd baserat på observerbara egenskaper hos växten, såsom bladform, blomfärg, och andra morfologiska detaljer. Varje steg i nyckeln begränsar alternativen tills en specifik art identifieras.

Botaniskanycklar.se är en hemsida som tillhandahålls av Svenska Botaniska Föreningen. Denna webbplats erbjuder en omfattande samling av botaniska nycklar, för att identifiera kärlväxter i Sverige. Syftet med dessa nycklar är att hjälpa både amatörer och professionella botaniker att korrekt bestämma olika växtarter,

Webbplatsen är användarvänlig och innehåller över 200  nycklar med bestämningsnycklar för framför allt svårbestämda grupper. Många av nycklarna är hämtade från ”Den Botaniska Skattkammaren” och sidan uppdateras regelbundet med nya nycklar efter att tillstånd erhållits​.