Vilda Växter nr 4

Ett nytt nummer av Svenska Botaniska Föreningens medlemstidning Vilda Växter är nu på väg ut till prenumererande medlemmar. Vår redaktör har deltagit i praktiskt floravårdsarbete och berättar om en utplantering av de mycket sällsynta arterna martorn och ostronört på Västkusten. Kenneth Bergerson presenterar alla svenska arter av släktet Veronica; hur man känner igen dem och var man hittar dem.

Läs mer→

SBT nr 4

Cementas kalkbrytning hotar inte bara dricksvattnet på Gotland utan också unik natur. På Gotland liksom i Småland och i Bohuslän har människans traditionella jordbruk gynnat den biologiska mångfalden. I senaste numret av Svensk Botanisk Tidskrift kan du läsa om detta och mycket mer.

Läs mer→

Nyheter

Välkomna till Botanikdagarna på Öland!

Alla medlemmar hälsas välkomna till Botanikdagarna på Öland 29 juni–3 juli 2022.
2022 år blir det tredje gången som botanikdagarna ägnas åt Öland och dess unika flora. Vi kommer att bo på sydvästra Öland i Kastlösa. Våra exkursionsmål kommer bland annat att visa oss Stora alvaret, sandstäpp, ädellövskog, orkidékärr, allmogeåkrar och betade strand­ängar. Alla lokaler är lättgångna men du får vara beredd att gå 2–4 km och klättra över stättor. På kvällarna blir det kortare föredrag och för den som orkar finns mycket trevligt att uppleva alldeles nära vårt boende.

Rekommendationer för spridning av växtmaterial i naturliga miljöer

Idag blir det allt vanligare att stärka den biologiska mångfalden genom att så eller plantera vilda växter. Det kan gälla projekt för att förstärka populationer av hotade kärlväxter men även ängsliknande planteringar i trädgårdar och parker. I policydokumentet nedan presenterar Svenska Botaniska Föreningen olika rekommendationer och förhållningssätt för spridning av vilda växter i naturliga miljöer.

Vilda Växter nr 4, 2021

Ett nytt nummer av Svenska Botaniska Föreningens medlemstidning Vilda Växter är nu på väg ut till prenumererande medlemmar. Vår redaktör har deltagit i praktiskt floravårdsarbete och berättar om en utplantering av de mycket sällsynta arterna martorn och ostronört på Västkusten. Kenneth Bergerson presenterar alla svenska arter av släktet Veronica; hur man känner igen dem och var man hittar dem.

Gunnar Björndahl berättar om blommor man kan möta under vintern, för så länge det finns fläckar av barmark går det att botanisera. Vi ger också tips till dig som funderar på vilken flora du ska skaffa, önska dig eller rent av ge bort i julklapp. Detta och annat kan du läsa om i tidskriften.

Tävlingskategori: Foto

Här kan du se alla bidragen som kommit in till kategorin: foto.
Nu påbörjas juryarbetet och vinnarna kommer att presenteras i Vilda Växter nr 1 2022.