Vilda Växter nr 2

Ett nytt nummer av Svenska Botaniska Föreningens tidskrift Vilda Växter är nu på väg ut till prenumererande medlemmar. Här kan du bland annat läsa om ängar och ängsväxter. Slåttrade gräsmarker, beteshagar, blomrika gräsytor … Ordet äng används idag för de flesta öppna miljöer. Men vad är egentligen en äng?

Läs mer→

Nyheter

Ny version av floraväktarappen

Nu har vi äntligen publicerat en ny version av floraväktarappen. 

Ni som använde appen förra säsongen kommer att känna igen er. Men vi har gjort en del förbättringar. De stora skillnaderna handlar om prestanda och stabilitet.

I appen kan man se vad det finns för floraväktarlokaler i närheten av där man befinner sig eller en annan plats som man väljer. Man kan välja att visa lokaler för en specifik art eller alla floraväktarlokaler. När man klickar på en lokal får man fram information om lokalen och tidigare besök där. Man kan också rapportera sina floraväktarfynd direkt i appen. 

Vilda växter i trädgården

Att odla vilda växter i trädgården är en riktigt bra insats för den biologiska mångfalden. Dessutom är det vackert. Här får vi tips på svenska växter som är enkla att odla.

Trädgårdsodling brukar ofta innebära en tur till en plantskola där snabbodlade plantor av främmande växtarter säljs i plastkrukor. Dessa planteras sedan i den egna trädgården. Men det måste inte vara så. Det går också att samla frö från inhemska växter i närnaturen och så dem i träd-gården. Förutom att det är gratis är det också bättre både för miljön och den biologiska mångfalden.

Vilda Växter nr 2

Ett nytt nummer av Svenska Botaniska Föreningens tidskrift Vilda Växter är nu på väg ut till prenumererande medlemmar. Här kan du bland annat läsa om ängar och ängsväxter. Slåttrade gräsmarker, beteshagar, blomrika gräsytor … Ordet äng används idag för de flesta öppna miljöer. Men vad är egentligen en äng? Emil Åsegård reder ut begreppen och…

Fler fick uppleva nationaldagens blomprakt i år, visar ”Försommarkollen”

På världsmiljödagen och nationaldagen gick folk runt om i landet ut för att agera medborgarforskare och rapportera in hur långt blomningen hade framskridit hos några vanliga växter hemma hos sig. Deras rapporter visar att blommorna blommar i större delar av landet vid den här tiden, än vad de gjorde förr i tiden. Kampanjen Försommarkollen är till för att visa hur klimatförändringarna har påverkat några av våra vanligaste blommor genom jämföra med när blomningen skedde förr i tiden.

Bioblitz på Södra Björnö, Västerås

Under en BioBlitz undersöks ett begränsat områdes växt- och djurliv under en begränsad tid Alla är välkomna att upptäcka naturen med oss! Du är med hur stor eller liten del av dagen du vill. Du behöver ingen erfarenhet – arrangörerna är dagens experter! Program 10:00 Fågelvandring10:30 Följ med en växtnörd10:30 Björnöns växter och djur genom historien11.00 Ängens blommor och…

”Försommarkollen” ska visa om nationaldagens blomprakt har förändrats av klimatet

På världsmiljödagen och nationaldagen kan folk runt om i landet agera medborgarforskare och rapportera in hur långt blomningen har framskridit hos några vanliga växter hemma hos sig. Kampanjen är, likt den tidigare genomförda Vårkollen, till för att visa hur årets väder har påverkat några av våra vanligaste blommor och om det skiljer sig från när blomningen skedde förr i tiden, på grund av klimatförändringar. Men nu handlar det om försommarens blommor.

Läger i fjällen för unga botaniker

16-25 juli i Aktse
I sommar är det äntligen dags för ungdomsläger igen! Vi välkomnar vi dig som är mellan 16 och 30 år till ett botanikläger i fjällmiljö. Platsen där vi kommer hålla till är Aktse i närheten av Sarek nationalpark. Där kommer du under sakkunnig ledning av Patrik Engström och Moa Pettersson lära dig att artbestämma och känna igen växter. Vi kommer röra oss i fjällnära skog, fjällbjörkskog och på kalfjället.