Skip to main content

Svenska Botaniska Föreningen

För dig som gillar vilda växter

Svenska Botaniska Föreningen är en ideell förening som verkar för ökad kännedom om och skydd av vilda växter. Föreningen en samlingsplats för alla som är intresserade av botanik.

Välkommen till Svenska Botaniska Föreningen!

Svenska Botaniska Föreningen är en ideell förening vars uppdrag är att främja kunskapen om och skyddet av våra vilda växter. Vi strävar efter att öka medvetenheten om den biologiska mångfalden och ekologiska betydelsen av växter genom forskning, utbildning och samhällsengagemang. Genom vårt arbete vill vi inte bara uppmärksamma det unika och sköra i våra naturliga ekosystem, utan också aktivt bidra till deras bevarande och hållbara förvaltning. Tillsammans arbetar vi för att säkerställa att kommande generationer får njuta av den rika och fascinerande mångfalden av vilda växter som berikar vår planet.

  • Intresse för vilda växter och botanik
  • Djupgående kunskap och expertis
  • Engagemang och delaktighet
  • Påverkan och förändring

Engagera dig

Aktuellt

Aktiviteter

Foto: Banner – Mats Vilhelm, Naturfotograferna, Beteslandskap – Peter Vahlersvik, iStock.