Vilda Växter nr 3

Ett nytt nummer av Svenska Botaniska Föreningens medlemstidning Vilda Växter är nu på väg ut till prenumererande medlemmar. I detta nummer träffar vi ÅsaLisa Linnman, biolog och konstnär, tar oss med ut i en skogsglänta där hon samtalar med skogen.

Läs mer→

SBT nr 3

Gotlandssippa är något så ovanligt som en underart av backsippa som bara finns på Gotland i hela världen. I Dalarnas ängar är det lien som under många hundratals år skapat förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Om detta och mycket annat kan du läsa om i nummer tre av Svensk Botanisk Tidskrift årgång 2021!

Läs mer→

Floraväktarappen är här

Nu lanserar vi en ny floraväktarapp. I appen kan man se vad det finns för floraväktarlokaler i närheten av där man befinner sig eller en annan plats som man väljer. Appen fungerar både för Android och IOS. Du hittar den på Google Play och App Store, sök floraväktare.

Läs mer→

Nyheter

Mora Aronsson får stort naturvårdspris!

Marie-Claire Cronstedts Pris 2021 på 100 000 kronor tilldelas botanisten Mora Aronsson för hans djupa engagemang i svensk botanik och biotopskydd – och för hans folkbildande insatser på gräsrotsnivå om flora och naturvård.

Priset delas ut av kung Carl XVI Gustaf på WWFs höstmöte 22 oktober på Ulriksdals slott.

Floraväktarläger i Värmland 2021

Sammanfattning av sommarens floraväktarläger i Värmland Det andra av årets två floraväktarläger hölls i Sunne 4–8 augusti. Vi var tolv deltagare. Vi bodde på Gylleby vandrarhem utanför Sunne. Det var ett bra ställe där vi trots andra gäster alltid kunde hitta en plats att ostört ha genomgångar på.På onsdagkvällen inledde vi med en genomgång om…

Floraväktarläger i Ulricehamn 2021

Sammanfattning av floraväktarläger i Ulricehamn 2021

Det första av årets två floraväktarläger hölls i Ulricehamn 9–13 juni. Vi var nio deltagare. Enstaka dagar fick vi förstärkning av lokala botaniker så totalt var vi tretton inventerare. Flera deltagare var vana floraväktare medan andra lärdes upp. Under dagarna åkte vi ut två och två åt olika håll och inventerade. På kvällarna summerade vi dagen, diskuterade svårigheter och planerade för nästa dag…

Vilda Växter nr 3

Ett nytt nummer av Svenska Botaniska Föreningens medlemstidning Vilda Växter är nu på väg ut till prenumererande medlemmar. ÅsaLisa Linnman, biolog och konstnär, tar oss med ut i en skogsglänta där hon samtalar med skogen. Om vårt nyttjande av skogen och om dagens skogspolitik. Vi tittar också närmare på ålgräs och den ekologiskt viktiga naturtypen ålgräsängar.

Josefine Kyhlström Blomqvist berättar om utmaningen som fick henne att fastna för botanik. Patrik Engström berättar om sommarens inventeringsläger i vad som ur botaniskt perspektiv kan beskrivas som vita fläckar på sverigekartan…

Botaniskanycklar.se

Nu finns många av nycklarna från Den Botaniska Skattkammaren uppe på sidan botaniskanycklar.se.Vi uppdaterar sidan med flera nycklar allt eftersom vi får tillstånd att lägga upp dem.

En lieman, en endemisk sippa och knottblomster i senaste SBT.

Gotlandssippa är något så ovanligt som en underart av backsippa som bara finns på Gotland i hela världen. Den har troligen gynnats av att kor betat i de gotländska skogarna tidigare. I Dalarnas ängar är det lien som under många hundratals år skapat förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Om detta och mycket annat kan du läsa om i nummer tre av Svensk Botanisk Tidskrift årgång 2021!