Tre nya hedersmedlemmar!

Svenska Botaniska Föreningen har i dag valt tre nya hedersmedlemmar! Anders Bertilsson, Berit Berglund och Ebbe Zachrisson har alla på olika sätt bidragit till föreningens arbete med att uppmärksamma botaniken och vår svenska flora!

Läs mer→

Vilda Växter nr 1

Här kan du bland annat läsa om botanik i Norge. Vad har vårt grannland i väster att erbjuda i växtväg? Vi gör ett några nedslag på botaniskt rika platser. Kanske det kan locka till en resa i västerled? Du kan också läsa om violer i en artikel där alla svenska arter presenteras, hur man känner igen dem och var man hittar dem. Detta och mycket annat finns att läsa i tidskriften.

Läs mer→

Nyheter

Tre nya hedersmedlemmar utsedda!

Svenska Botaniska Föreningen har i dag valt tre nya hedersmedlemmar!Anders Bertilsson, Berit Berglund och Ebbe Zachrisson har alla på olika sätt bidragit till föreningens arbete med att uppmärksamma botaniken och vår svenska flora! Anders Bertilsson har under 40 års tid haft en aktiv roll i svensk botanik. Under 1980-talets första år blev han en stor inspiration…

Ängar, naturvärdesbedömning och försvarstal för tysklönn i senaste SBT

Växter och deras ekosystem berör. Biologer arbetar med allt från ängar till att kartlägga mångfalden för att förhindra att värdefull natur exploateras. Andra förhindrar att främmande invasiva arter tar över naturliga ekosystem – men var ska vi dra gränsen mellan inhemskt och främmande? Detta och mycket mer behandlas i senaste numret av Svensk Botanisk Tidskrift!

Årets växt 2023 – Kärrspira

Kärrspira, Pedicularis palustris,är en dekorativ växt som gärna drar uppmärksamheten till sig när den blommar med rosenröda, läppformiga blommor och finflikiga blad. Den växer i allehanda öppen, fuktig till blöt mark, kärrängar, stränder och myrar. Den befaras minska åtminstone i södra och mellersta Sverige, troligen som ett resultat av igenväxning eller förändrad markanvändning. Den gynnades…

Tre inventeringsläger – Växtatlasprojektet

Tre inventeringsläger av kärlväxter inom växtatlasprojektet 2023 I år ordnas tre läger inom Svenska Botaniska Föreningens (SBF) växtatlasprojekt. Det blir ett i västra Dalarna, ett i norra Ångermanland och ett i Lule lappmarks lågland. Växtatlasprojektet har som mål att göra en svensk växtatlas över alla vilda kärlväxter. Varje år ordnas inventeringsläger i områden där floran…

Två floraväktarläger 2023

I år kommer vi att ordna två floraväktarläger. Under några dagar kommer vi då att bo tillsammans och floraväkta från morgon till kväll. Både erfarna floraväktare och nybörjare är välkomna att delta. Österlen 10–14 maj I östra Skåne finns många vårblommande arter att floraväkta. Vi kommer bland annat att söka efter smultronfingerört, sandlusern, strandviol, klittviol,…

Vilda Växter nr 1

Årets första nummer av Svenska Botaniska Föreningens tidskrift Vilda Växter är nu på väg ut till prenumererande medlemmar. Här kan du bland annat läsa om botanik i Norge. Vad har vårt grannland i väster att erbjuda i växtväg? Vi gör ett några nedslag på botaniskt rika platser. Kanske det kan locka till en resa i…