Skip to main content

Svenska Botaniska Föreningens

Tidskrifter

Våra tidskrifter

En viktig uppgift Svenska Botaniska Föreningen har är att sprida kunskap om och öka intresset för svensk botanik. Det gör vi bland annat genom våra två tidskrifter – Svensk Botanisk Tidskrift och Vilda Växter.

Svensk Botanisk Tidskrift, även känd som SBT, är vår äldsta tidskrift och har varit en central plattform för spridning av botanisk forskning sedan starten. I SBT hittar du populärvetenskapliga artiklar om svensk botanik, notiser, reportage och recensioner av nya böcker inom botanikområdet. Tidskriften har spelat en nyckelroll i främjandet av samarbete och kunskapsutbyte inom den svenska botaniska världen och även till viss del internationellt.

Vilda Växter är en lite enklare tidskrift som lanserades 2013. Den riktar sig till alla som är nyfikna på växter. I Vilda Växter publiceras lättlästa artiklar och reportage om vilda växter och botanik.