Skip to main content

Medborgarforskning

Årets växt

Årets växt 2024
Backklöver, Trifolium montanum, och brunklöver, Trifolium spadiceum

Årets växt 2024

Backklöver & brunklöver

Backklöver, Trifolium montanum och brunklöver, Trifolium spadiceum tillhör båda släktet Trifolium, dvs klövrar. Trifolium ingår i familjen Fabaceae, ärtväxter. Trifolium-arterna har ett antal typiska kännetecken bland övriga ärtväxter, t ex att bladen är trefingrade vilket också är vad namnet ”Trifolium” (trebladig) innebär. Ibland utvecklas dock flera småblad än så och fyrklöver lär ju föra tur med sig. Ett annat kännetecken är att kronan sitter kvar på frukten, baljan, även efter blomningen. Vidare har klövrar oftast blommor i huvuden. De två klöverarterna som valts som Årets växter 2024 har valts för att de minskar i Sverige men frågan är i vilken omfattning. Detta vill vi veta.

Om Årets växt

Idén bakom Årets växt är att vi under ett år fokuserar på en viss växt, eller ibland några växter. Skälen till valet av växt/växter kan vara att SBF och medlemsföreningarna kan anse att det behövs mer information om arten.

Det kan vara att vi och andra befarar t ex att växten/växterna minskat i frekvens i vissa delar av Sverige. I något fall har vi också uppmärksammat en invasiv växt. En annan anledning kan vara att Årets växt kan stimulera den botanikintresserade allmänheten att ge sig ut i fält och titta och spana med egna ögon. Här är både nybörjare och erfarna botanister är här viktiga.

Tanken är att Årets växt  bland annat ska kunna fungera som en startpunkt. Här räcker det med att man lär sig känna igen en art/några arter ordentligt och lär sig att skilja den/de från närstående arter. Förhoppningsvis leder detta till att man får mersmak och går vidare i botaniken.

Vi hoppas även att Årets växt kan inspirera till gemensamma aktiviteter så som exkursioner kan anordnas, ofta ledda av våra medlemsföreningar – de lokala botaniska föreningarna runt om i landet.

Foto: , Grönpyrola, Pyrola chlorantha.
Christian Fischer, Wikimedia CCASA3.0

Kriterier för Årets växt

  • Växten ska finnas i en stor del av Sverige, alternativt kan man tänka sig en växt i södra Sverige och en annan i norr.
  • Växten ska vara möjlig att identifiera för allmänheten utan specialkunskap i botanik. Lupp ska inte heller behövas.
  • Växten ska helst inte vara rödlistad, eventuellt kan växter i kategorin NT (nära hotad) eller DD(kunskapsbrist) komma i fråga.
  • Växten kan befaras ha en minskande trend i Sverige alternativt att dess växtmiljöer hotas i dagens landskap. Växten behöver inte ha en minskande trend inom hela sitt svenska utbredningsområde.

Tidigare årets växt

Foto: Brunklöver – Maria van der Wie, Backklöver – Emil V Nilsson,  Kattfot – Caroline Edelstam