Skip to main content

Svenska Botaniska Föreningens

Jubileumsfond

Svenska Botaniska Föreningens Jubileumsfond

I samband med 100-årsfirandet inrättades SBF:s jubileumsfond. Medel ur Jubileumsfonden ska användas för att stödja publicering av skrifter om och annan dokumentation av flora och vegetation av allmänt botaniskt intresse.

Arbetar du med att ta fram en bok eller annan skrift inom botanik kan du söka medel ur jubileumsfonden.
Berätta för oss vad ditt projekt handlar om och vad som behövs för att projektet ska kunna publiceras.

Ansökan

Ansökan kan skickas både som e-post och som brev och ska skickas till föreningens kansli.
Ansökningar behandlas löpande under året.

I ansökan ska följande dokument finnas med:

  • Projektplan
  • Kostnadsberäkning
  • Meritförteckning och referenser

Föreningens styrelse beslutar om medelsanvändningen i Jubileumsfonden. Beslut går ej att överklaga.

Projekt som beviljats bidragBeviljade projekt År Publicerad
Medelpads flora 2008 2010
Floran i Karlskoga kommun 2008 2008
Upplands flora 2009 2010
Gotlands flora 2010 2016
Växtfynd i Dalsland 2010 2010
Botanisten Rolf Lidberg/td>

2010 2013
Juncus i Norden 2011 2011
Närkes flora 2012 2013
Gästriklands flora 2012 2016
Upptäck blommornas värld 2014 2016
Hälsinglands flora 2016 2019
Södra Vätterbygdens flora 2018 2021
Nyköpings flora 2018 2019
Ölands flora 2020 2024
Hotade och sällsynta
svampar i Dalarna
2022 2024