Skip to main content

Svenska Botaniska Föreningens

Hedersmedlemmar

Till hedersmedlem kan utses särskilt framstående botanist, eller person som i hög grad verkat för föreningen och dess syften. Hedersmedlem utses av årsmöte efter skriftligt motiverat förslag av minst tre medlemmar och efter tillstyrkan av styrelsen.

Möt våra hedersmedlemmar

Alla hedersmedlemmar

Berit Berglund

Berit Berglund valdes till Hedersmedlem 2023.

Motivering

Berit har bland annat i radions Naturmorgon tillsammans med Joakim Lindvall gjort 11 inslag som
heter ”Berits blommor” som hela tiden finns till lyssning t ex här: https://sverigesradio.se/grupp/24100.
”En blomma per avsnitt, tips om hur du känner igen dem, och minst en blommig berättelse varje gång” som det står i presentationen.

När blåklockan blev utsedd till vår nationalblomma deltog hon i Naturmorgon och beskrev på sitt levande sätt den vackra blomman. Hon intresserade sig också för det ”material” den blå klockan består av som så väl skyddar humlan från regnet, och att blåklockan inte ens ”blir blöt”. Hon skulle vilja att den fick vara med på en vetenskaplig undersökning om ytbehandling för att förstå hur den kan vara så oberörd av mycket regn. Hon visar att även vi har här, och inte bara i en regnskog långt bort, växter och material som är väl värda att undersöka och uppskatta. Hon har ett nydanande sätt att beskriva blommor och natur på. 1:17 in i det här programmet hör vi hennes beskrivning av blåklockan: https://sverigesradio.se/avsnitt/1668465

”Aldrig en skrynkla, kan dingla med klockorna.. uthållig, smäcker, inte behöver vara stor och stark och axelbred. Hon skryter inte ens, hon bara gör det..”

Berit Berglund, om blåklockan

Även när hon deltog i årets Naturmorgon som handlade om trädet asp var hon lika nydanande. På nyårsafton när det var sammandrag om intressanta inslag under året i radioprogrammet Naturmorgon i P1 undrade Naturmorgons reporter om inte hennes beskrivning av hur aspen åstadkommer ljudet med sitt ”virvelknippe” borde vara med bland årets nyord. 28 minuter in i det här programmet kan ni höra Berits beskrivning av hur hon undersökt hur ljudet åstadkoms:
https://sverigesradio.se/artikel/hojdpunkter-fran-naturmorgonaret-2022

Det här är hur människor i hela Sverige kan ta del av hennes kunskaper, men hon har ju gjort mycket genom åren här i Gävleborg.

Hon har varit med i Gävleborgs Botaniska Sällskap sedan starten för 40 år sen. Vid jubiléet i fjol bidrog hon och visade bilder och berättade på sitt speciella sätt om olika upplevelser vid utflykter och inventeringar genom åren.

Hon har också varit mycket aktiv i tillkomsten både av Gästriklands och Hälsinglands flora. Det var hon om tänkte ut hur vi skulle marknadsföra floran och ordnade så att vi hade utställning på Bollnäs museum under tillkomsten av Hälsinglands flora, för att skapa förväntan. Naturligtvis var utställningen prydd med mycket levande vilda blommor.

De senaste två åren har hon ordnat ”Blomsterfest” på Häckelsängs fäbodar för annars inte så initierade när det gäller blomster

<small>Foto: Joakim Berglund</small>

Ebbe Zachrisson

Ebbe Zachrisson valdes till Hedersmedlem 2023.

Motivering

Ebbe Zachrisson har varit en fantastisk kraft och stöttepelare för flera landskapsflorainventeringar. I Upplandsfloran var han distriktsledare i Östhammars kommun, vilket resulterade i att det distriktet var det första som var färdiginventerat inom projektet. Han har även stött floraprojekten ekonomiskt i Uppland och Västerbottens län. Stödet var främst inriktat på att garantera tryckningen av flororna, men det ekonomiska stödet till Västerbotten har även bekostat delar av fältinventeringen. Med Ebbes hjälp har vi i Västerbotten haft möjlighet att använda helikopter till avlägsna fjällrutor.

Ebbe har även varit en av de mest entusiastiska floraväktarna med hundratals besökta lokaler per år och en kämpe när det gäller bevarande och skötsel av växtlokaler.

 
Foto: Jan Y Andersson

Anders Bertilsson 1938-2023

Anders Bertilsson valdes till Hedersmedlem 2023

Under 40 års tid har han haft en aktiv roll i svensk botanik. Under 1980-talets första år blev han en stor inspiration och läromästare i botanik för många i Skaraborg där han var mycket aktiv som studiecirkelledare. Falbygdens fågelklubb utvecklades till nästan lika mycket botanisk förening som en fågelförening. Detta ledde också till initiativen att både bilda Västergötlands botaniska förening (1984) och att inleda en inventering av landskapets flora. Anders var en av ledarna inom Västergötlands flora-projektet och han var själv en av de mest engagerade inventerarna. Floraprojektet resulterade 2002 i boken Västergötlands flora med Anders som en av författarna. Han insåg tidigt nyttan av digitalisering och såg till att floran även publicerades digitalt som CD.

Anders har fortsatt att stödja digitaliseringen av olika landskapsfloror. Han arbetade med digitalisering av Dalslands flora som endast fanns i pappersform vilket gjort den tillgänglig via Artportalen. Han har digitaliserat många lokaler i Ångermanlands flora och han gjorde en jätteinsats och digitaliserade huvuddelen av alla pappersprotokoll i Västerbottens länsflora. En likande insats gjorde Anders även med de sista inventeringslistorna som inte var databaslagda inom Upplandsfloran.

Under åren blev Anders en expert på daggkåpor, engagerad i hökfibblornas utforskande och han har
suttit med i Artdabankens expertkommitté för kärlväxter.

Göran Mattiasson

Göran valdes till Hedersmedlem 2022.

Motivering

Göran har under många år varit aktiv i Svenska Botaniska Föreningens styrelse, han började redan 1998 och var från 2000 till 2019 föreningens vice ordförande.

Han var tidigt drivande i arbetet med floraväkteri och arbetade aktivt i många naturvårdsfrågor. Det var till stor del tack vare hans insatser som Ojnareskogen  på Gotland räddades från exploatering.

Mer om Görans arbete med Ojnareskogen hittar du på: Nationalpark eller kalkbrott på norra Gotland

Margareta Edqvist

Margareta Edqvist valdes till Hedersmedlem 2020.

Motivering och förslag

Vi föreslår att Margareta Edqvist ska väljas som hedersledamot i Svenska Botaniska Föreningen. Hon var central i SBF:s arbete under många år och hade en stor andel i att föreningen blev mera populär och förankrad utanför de akademiska kretsarna.

Floraväkteriverksamheten utvecklades under hennes ansvar till en omistlig del av svensk naturvård till gagn för miljövervakningen, den svenska rödlistningen och konkreta artbevarandeinsatser.

Som ordförande har hon utvecklat föreningens verksamhet där bl a en ny tidskrift, det nordiska botaniksamarbetet och den omfattande förlagsverksamheten kan nämnas.

Lennart Stenberg

Lennart Stenberg valdes till Hedersmedlem 2019.

Bo Mossberg

Bo Mossberg valdes till Hedersmedlem 2019.

Thomas Hallingbäck

Thomas Hallingbäck valdes till Hedersmedlem 2014.

Roland Moberg

Roland Moberg valdes till Hedersmedlem 2012

Lena Jonsell

Lena Jonsell valdes till Hedersmedlem 2012

Torleif Ingelög

Torleif valdes till Hedersmedlem 2009.

Thomas Karlsson 1945-2020

Thomas Karlssom valdes till Hedersmedlem 2001
Mer information om Thomas och hans gärningar hittar du i SBT nr 3/4, 2020 och i Vilda Växter 2015-4_Thomas Karlsson

Bengt Jonsell 1936-2023

Göran Lundeberg valdes till Hedersmedlem 2001

Göran Lundeberg 1929-2013

Göran Lundeberg valdes till Hedersmedlem 2001
Mer information om Göran och hans gärningar hittar du i SBT nr 3/4, 2013

Nils Lundqvist 1930-2017

Nils Lundqvist valdes till Hedersmedlem 2000
Mer information om Nils och hans gärningar hittar du i SBT nr 2, 2018

Olle Persson ?-2014

Olle Persson valdes till Hedersmedlem 1999.

Sven Snogerup 1929-2013

Sven Snogerup valdes till Hedersmedlem 1999.
Mer information om Sven och hans gärningar hittar du i SBT nr 5, 2013

Elsa Nyholm 1911-2002

Elsa Nyholm valdes till Hedersmedlem 1996.
Mer information om Elsa och hans gärningar hittar du i SBT nr 1, 2003

Rolf Santesson 1916-2013

Rolf Santesson valdes till Hedersmedlem 1996.
Mer information om Rolf och hans gärningar hittar du i SBT nr 6, 2013

Hugo Sjörs 1915-2010

Hugo Sjörs valdes till Hedersmedlem 1996.
Mer information om Hugo och hans gärningar hittar du i SBT nr 4, 2010