Skip to main content

Hedersmedlem

Anders Bertilsson

1938-2023

Anders Bertilsson

1938-2023

På föreningens årsmöte 2023-03-25 valdes Anders Bertilsson till ny hedersmedlem i Svenska Botaniska Föreningen

Under 40 års tid har han haft en aktiv roll i svensk botanik. Under 1980-talets första år blev han en stor inspiration och läromästare i botanik för många i Skaraborg där han var mycket aktiv som studiecirkelledare. Falbygdens fågelklubb utvecklades till nästan lika mycket botanisk förening som en fågelförening. Detta ledde också till initiativen att både bilda Västergötlands botaniska förening (1984) och att inleda en inventering av landskapets flora. Anders var en av ledarna inom Västergötlands flora-projektet och han var själv en av de mest engagerade inventerarna. Floraprojektet resulterade 2002 i boken Västergötlands flora med Anders som en av författarna. Han insåg tidigt nyttan av digitalisering och såg till att floran även publicerades digitalt som CD.

Anders har fortsatt att stödja digitaliseringen av olika landskapsfloror. Han arbetade med digitalisering av Dalslands flora som endast fanns i pappersform vilket gjort den tillgänglig via Artportalen. Han har digitaliserat många lokaler i Ångermanlands flora och han gjorde en jätteinsats och digitaliserade huvuddelen av alla pappersprotokoll i Västerbottens länsflora. En likande insats gjorde Anders även med de sista inventeringslistorna som inte var databaslagda inom Upplandsfloran.

Under åren blev Anders en expert på daggkåpor, engagerad i hökfibblornas utforskande och han har
suttit med i Artdabankens expertkommitté för kärlväxter.

Foto: Hans Gardfjell