Skip to main content

Svensk Botanik

Om oss

Svenska Botaniska Föreningen är en förening för alla som är intresserade av våra vilda växter

Om föreningen

Svenska Botaniska Föreningen är en ideell förening, grundad 1907, som verkar för ökad kännedom om och skydd av vilda växter. Föreningen är en samlingsplats för alla som är intresserade av botanik och har som mål att samla, tillvarata och främja botaniska intressen.

Ett av föreningens syften är att öka medvetenheten om vilda växters avgörande roll i den biologiska mångfalden och deras ekologiska betydelse. Genom forskning, utbildning och samhällsengagemang belyser vi hur vilda växter bidrar till ekosystemens hälsa och hållbarhet. Detta uppnås bland annat genom publiceringen av de två tidskrifterna Svensk Botanisk Tidskrift och Vilda Växter, samt annan botanisk litteratur som ges ut genom föreningens förlag.

Varje år anordnar föreningen en rad aktiviteter, såsom Botanikdagar i något av Sveriges vackra landskap, botaniska resor och exkursioner samt ”De vilda blommornas dag”. Dessa aktiviteter syftar till att sprida kunskap om vilda växter och deras miljöer. Föreningen driver också flera projekt för att kartlägga landets flora och följer utvecklingen av hotade arter, vilket bidrar till bevarandet och den hållbara förvaltningen av våra naturliga ekosystem.

Genom sitt arbete vill Svenska Botaniska Föreningen inte bara uppmärksamma det unika och sköra i våra naturliga ekosystem, utan också aktivt bidra till deras bevarande. Tillsammans arbetar föreningen och dess medlemmar för att säkerställa att kommande generationer får njuta av de vilda växter som i dag berikar vårt land.