Länkar

Bibliotek
·  Biologibiblioteket, Lunds universitet
·  Biologibiblioteket, Uppsala universitet
·  Botanik- och miljöbiblioteket, Göteborgs universitet
·  Botaniskabiblioteket, Stockholms universitet

Botanik och naturvårdsföreningar
·  Botanicalsociety of the British Isles
·  Fältbiologerna
·  Mossornas vänner
·  Naturskyddsföreningen
·  Norsk Botanisk Forening
·  Östersunds Mykologiska Förening
·  Skånes mykologiska förening
·  Sundsvalls Mykologiska Sällskap
·  Svensk Lichenologisk Förening
·  Svenska Orchidé-sällskapet
·  Sveriges mykologiska förening
·  Telabotanica
·  Uppsala svampklubb
·  Världsnaturfonden

Botaniskaträdgårdar
·  Bergianskaträdgården, Stockholm
·  Botaniskaträdgården, Göteborg
·  FjällbotaniskaTrädgården i Hemavan
·  Fjärilshuset & Botaniska Trädgården i Hagaparken, Stockholm
·  Uppsalalinneanska trädgårdar, Uppsala

Herbarier
·  Dep. of Syst. Bot. & Herbarium, Göteborgs Universitet
·  Fanerogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet
·  Fytoteket, Uppsala Universitet
·  Herbarium UME
·  Kryptogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet
·  Sveriges Virtuella Herbarium,

Institutioner& Myndigheter
·  ArtDatabanken
·  Biologiskainstitutionen, Lunds Universitet
·  Botaniska Institutionen, Stockholms Universitet
·  Centrum för biologisk mångfald
·  Institutionen för Ekologi, Miljö och geovetenskap, UmeåUniversitet
·  Institutionen för växt- och miljövetenskaper, GöteborgsUniversitet
·  Jordbruksverket
·  Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm
·  Naturvårdsverket
·  Skogsstyrelsen
·  Sveriges lantbruksuniversitet

Kärlväxtlänkar
·  Bilder ur Nordens Flora, C.A.M Lindman
·  Checklista över Nordens kärlväxter – version 2013-04-23, ThomasKarlsson, Magdalena Agestam
·  Den botaniska skattkammaren – Thomas Karlsson, Torbjörn Tyler
·  Den virtuella floran, Naturhistoriska Riksmuseet
·  Digiflora, Interaktiv artbestämning
·  Flora of Europe a photographic herbarium
·  Krypbjörnbär i Sverige
·  Svensk Kulturväxtdatabas
·  Växtatlas – Finland

Medlemsförening – Lokala botaniska föreningar
·  Biologiskasällskapet i Oskarshamn
·  Botaniska föreningen i Göteborg
·  Botaniska Föreningen i Västmanlands län
·  Botaniska Sällskapet i Jönköping
·  Botaniska Sällskapet i Stockholm
·  Dalarnas Botaniska Sällskap
·  Fjällbotaniska Trädgårdens Vänner
·  Föreningen Blekinges flora
·  Föreningen Bohusläns flora
·  Föreningen Norrbottens flora
·  Föreningen Östergötlands Flora
·  Föreningen Pite Lappmarks flora
·  Föreningen Smålands flora
·  Gävleborgs Botaniska Sällskap
·  Gotlands botaniska förening
·  Hallands Botaniska Förening
·  Jämtlands Botaniska Sällskap
·  Lunds Botaniska Förening
·  Medelpads Botaniska Förening
·  Upplands Botaniska Förening
·  Västerbottensläns Botaniska Förening
·  Västergötlands Botaniska Förening
·  Ölands botaniska förening
·  Örebro läns botaniska sällskap
·  Östergötlands naturalhistoriska förenings botanikgrupp

Moss- & Lavlänkar
·  Botanisk databas vid Naturhistoriska riksmuseet
·  Checklista över Sveriges mossor
. Santesson’s Checklist of Fennoscandian Lichen-forming and Lichenicolous Fungi

Rapportsystem
·  Artportalen

Svamplänkar
·  Ascomycete.org
·  EuropeanMycological Association (EMA)
·  Klas Jaederfeldts svampsida
·  Mycokey,Jens H. Petersen & Thomas Læssøe
·  Svampbilder, Flemming V. Larsen
·  Svampguiden
·  The European Council for Conservation of Fungi (ECCF)

Trädgård och krukväxtföreningar
·  Föreningen för Dendrologi och Parkvård
·  Gesneriasterna
·  Koloniträdgårdsförbundet
·  Nordiska Kaktussällskapet
·  Riksförbundet Svensk Trädgård
·  Sällskapet Hortikulturens Vänner
·  Sällskapet Trädgårdsamatörerna
·  Svenska Fuchsiasällskapet
·  Svenska Hoyasällskapet
·  Svenska Pelargonsällskapet
·  Svenska Saintpauliasällskapet
·  Västsvenska Kaktus- och Suckulentföreningen

krukväxtföreningar
·  Föreningenför Dendrologi och Parkvård
·  Gesneriasterna
·  Koloniträdgårdsförbundet
·  Nordiska Kaktussällskapet
·  Riksförbundet Svensk Trädgård
·  Sällskapet Hortikulturens Vänner
·  Sällskapet Trädgårdsamatörerna
·  Svenska Fuchsiasällskapet
·  Svenska Hoyasällskapet
·  Svenska Pelargonsällskapet
·  Svenska Saintpauliasällskapet
·  Västsvenska Kaktus- och Suckulentföreningen

Övrigt
·  Nobanis
·  Planta Europa
·  Svenska fenologinätverket
·  Sveriges Biodlares Riksförbunds
·  Dr William A Weber: Acta Botanica Weberi