Skip to main content

Svenska Botaniska Föreningen

Arv och testamenten

Arv och testamenten

Skriv in Svenska Botaniska Föreningen i ditt testamente och hjäpt till att bevara våra vilda växter för kommande generationer. Du kan välja att skänka ett fast belopp och låta resten gå till dina nära och kära – eller skänka en procentuell andel av hela ditt arv.

Det är inte komplicerat att skriva ett testamente. Om du behöver hjälp kan du kontakta t.ex. din bank, en jurist eller begravningsbyrå. Kom ihåg att ditt testamente måste vara undertecknat av dig. Det bör också vara bevittnat av två samtidigt närvarande personer som inte är släkt med dig eller på annat sätt omfattas av testamentet. De måste veta att de bevittnar ett testamente men du har ingen skyldighet att delge dem innehållet. Förvara ditt testamente tillsammans med dina andra värdehandlingar på en säker plats.

Våra grunduppgifter:
Organisation: Svenska Botaniska Föreningen
Organisationsnummer: 802006-9681
Adress: Kungsängens gård 206, 753 23 Uppsala

Kontakta oss på: info@svenskbotanik.se eller på telefon 018-103 300.


Att tänka på

Tänk på detta när du skriver ditt testamente.

  • Skriv inte att fast egendom ska säljas först
  • Öronmärk inte gåvan
  • Ge hellre en procentuell andel än ett fast belopp
  • Kom ihåg att uppge organisationsnummer
  • Berätta att du gjort gott!

Ideella organisationer är skattebefriade
En sak som inte alla vet, är att icke-vinstdrivande organisationer är skattebefriade. Det innebär att du inte ska skriva att något ska säljas och att vinsten sen ska tillfalla organisationen. Alla ideella organisationer är nämligen vinstskattebefriade, men det är inte ditt dödsbo. Om dödsboet hanterar försäljningen av innebär att det måste skatta på vinsten innan gåvan kommer organisationen tillgodo. Värdet på din gåva ökar med drygt 40% om gåvan lämnas direkt till föreningen.

Öronmärk inte gåvan
En annan bra sak att tänka på, är att inte öronmärka din gåva genom att skriva att ”gåvan ska gå till XXX” och ange något väldigt specifikt ändamål. Om det av någon anledning inte är möjligt för oss att följa din sista vilja kanske vi till och med måste tacka nej till gåvan på grund av det. Finns det något som är viktigare för dig än något annat, så skriv istället att gåvan ”i första hand” ska gå till just det, men lämna också en instruktion om att den kan tas emot som en allmän gåva om det inte går att uppfylla ditt första önskemål.

Ange procent-andel
Tycker du att det är svårt att bestämma hur mycket du ska skänka, med framtida värdeminskning i beaktande, så testamentera istället en viss procent av din totala kvarlåtenskap. Så lite som en procent gör skillnad ska du veta!

Organisationsnummer är jätteviktigt
För att vara säker på att just Svenska Botaniska Föreningen blir mottagare av din gåva är det viktigt att du i ditt testamente anger både vårt namn och vårt organisationsnummer: 802006-9681.

Berätta för oss om ditt testamente
Vi blir också jätteglad om du skriver är en rad till oss om att du tagit med oss i ditt testamente! På så sätt får vi möjlighet att tacka dig på förhand. Din gåva betyder mycket för oss.

Berätta också gärna för familj och vänner att du har skrivit in organisationerna i ditt testamente. Dels känns det skönt för dina efterlevande att få höra hur du har tänkt och vad du vill med det. Dels kan du inspirera fler att göra gott!