Stöd oss

Det finns många sätt att stödja Svenska Botaniska Föreningens arbete. Bli medlem, lämna ett ekonomiskt bidrag, bli floraväktare och/eller funktionär. Oavsett vilket sätt du väljer att stödja föreningen på kommer ditt bidrag att hjälpa oss att ta hand om samt sprida kunskap om våra vilda växter.

Här nedanför finner du olika tillvägagångssätt för att lämna ett ekonomiskt bidrag till Svenska Botaniska Föreningen.
Bidraget kommer att användas till vår kärnverksamhet, det vill säga: floravård, spridande av kunskap om botanik och vilda växter, främjande av forskning samt skydd för våra vilda växter.

Stort tack!


Skänk en gåva via Swish

Betala in valfritt belopp till:

123 540 64 83


Skänk en gåva via vårt bankkonto

Använd plusgiro: 29 86 -8 eller vårt bankgiro 593-9392, märk inbetalningen med ”Gåva SBF” eller ”Bidrag SBF”