Stöd oss

Det finns många sätt att stödja Svenska Botaniska Föreningens arbete. Bli medlem, lämna ett ekonomiskt bidrag, bli floraväktare och/eller funktionär. Oavsett vilket sätt du väljer att stödja föreningen på kommer ditt bidrag att hjälpa oss att ta hand om samt sprida kunskap om våra vilda växter.

Här nedanför finner du olika tillvägagångssätt för att lämna ett ekonomiskt bidrag till Svenska Botaniska Föreningen.
Bidraget kommer att användas till vår kärnverksamhet, det vill säga: floravård, spridande av kunskap om botanik och vilda växter, främjande av forskning samt skydd för våra vilda växter.

Stort tack!


Skänk en gåva via Swish

Betala in valfritt belopp till:

123 540 64 83


Skänk en gåva via vårt bankkonto

Använd plusgiro: 29 86 -8 eller vårt bankgiro 593-9392, märk inbetalningen med ”Gåva SBF” eller ”Bidrag SBF”


Skänk aktieutdelningen skattefritt

Det är nu mer möjligt för privatpersoner att ge bort sina aktieutdelningar till ideella föreningar utan at betala kapitalskatt. En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, blir 1000 starka kronor för organisationen — som är skattebefriad.
Detta kan ske under förutsättning att

  1. det handlar om kontant utdelning från ett börsnoterat företag, och
  2. aktierna måste vara registrerade på dig som privatperson

För att skänka din aktieutdelning till Svenska Botaniska Föreningen behöver du göra följande:

  • Svenska Botaniska Föreningen, (org nr: 802006-9681) måste göras till mottagare (s k ”rättighetshavare”) av din utdelning senast en vecka innan bolagsstämman beslutar om utdelningen.
  • Kontakta din bank och berätta att du vill skänka din aktieutdelning till en ideell organisation och fråga vad de behöver för information. I de flesta fall behöver du ha ett VP-konto.
  • Skriv ut och fyll i gåvoblanketten ”Anmälan om Rättighetshavare”
  • Ge blanketten till din bank eller fondkommissionär och se till att den registreras senast en vecka före det aktuella bolagets bolagsstämma.

Observera att hos vissa banker kallas VP-konto för Servicekonto, och du kan behöva öppna ett särskilt VP-konto för just detta ändamål. Vissa banker har tagit bort VP-konto och möjligheten att skänka sin aktieutdelning till ideella organisationer. Det är därför viktigt att kontakta just din bank, eller det kontoförande institut där du har ditt VP-konto, och höra med dem vad som gäller.