Resor, konferenser och kurser

Villkor Svenska Botaniska Föreningens föreningsresor, konferenser och kurser.

Anmälan till resor

Svenska Botaniska Föreningen är en ideell förening och inom föreningen annordnar medlemmar resor och exkursioner för andra medlemmar. För att kunna delta på SBF:s resor, måste du vara medlem i föreningen.

Anmälningar till SBF:s resor är intresseanmälningar, invänta bekräftelse på plats innan du betalar in anmälningsavgiften.

 • Besked om plats lämnas så snart vi kan men kan dröja till efter sista anmälningsdag.
 • I samband med positivt besked om plats ska en anmälningsavgift betalas. Avi medföljer beskedet, betalningstiden är 10 dagar.
 • Om anmälningsavgiften inte betalas kan din plats gå vidare till en medlem som står på reservplats.
 • Vid negativt besked om plats, får du valet om du vill stå kvar på reservplats eller om du vill ta bort din intresseanmälan, ingen avgift debiteras.

Botanikdagarna

Botanikdagarna är SBF:s årliga resa, den är väldigt eftertraktad och om det inkommer fler intresseanmälningar än det finns platser under anmälans första dygn, sker lottning om plats.

Anmälan till konferenser och kurser

 • Anmälan där anmälningsavgift alternativt deltagaravgift betalas vid anmälningstillfället är bindande direkt vid anmälan.
 • Anmälan där anmälningsavgift alternativt deltagaravgift betalas via faktura/avi är bindande då avgiften inkommit till SBF.
 • Om avgiften inte betalas kan din plats gå vidare till en medlem som står på reservplats.
 • Om evenemanget är fullbokat, får du möjligheten att skriva upp dig på reservplats.

Betalning

Alla resor, konferenser och kurser.

 • I samband med positivt besked om plats ska en anmälningsavgift betalas.
  Avi medföljer beskedet, betalningstiden är 10 dagar.
 • Avi för slutbetalning av deltagaravgiften skickas ut senast 30 dagar innan slutbetalningen ska vara SBF till handa.
 • Om avgiften inte betalas kan din plats gå vidare till en medlem som står på reservplats.

Avbokning

Alla resor, konferenser och kurser.

 • Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning av plats.
 • Deltagaravgiften/kvarvarande del av deltagaravgiften återbetalas endast i sin helhet om den avbokade platsen kan övertas av någon på reservplats.
 • I de fall att platsen ej övertas av annan resenär, kan endast de delar av deltagaravgiften som SBF kan avboka utan kostnad för SBF, återbetalas.

SBF rekommenderar alla som följer med på Föreningens resor att se över sitt reseskydd. Kontrollera så att du har en reseförsäkring om du skulle behöva avboka din plats


Hantering av personuppgifter vid evenemang, utbildning etc

När du anmäler dig till evenemang i vår regi, som olika utbildningar, inspiration, introduktion, workshops, konferenser, nätverksträffar, möten, etc. kommer dina uppgifter som; namn, titel, organisation och e-postadress, adress samt landskap/floraprovins att läggas in i en deltagarlista. 

Deltagarlistan kan delas ut till deltagarna i det evenemang du anmält dig till i skriftlig och/eller digital form. Du kan välja om du vill vara med på den lista som delas ut i anmälan till evenemanget.

En begränsad deltagarlista, innehållande namn, och postort och/eller landskap/floraprovins kan även komma att sparas i föreningens arkiv.

Uppgifter du anmält om t.ex. allergier, behov av hjälpmedel, specialkost etc. hanteras endast internt och direkt med de parter vi anlitar för evenemanget, för att kunna tillgodose dina behov och uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt.

Bilder och ljudupptagningar

Föreningen dokumenterar sina evenemang, kurser och resor med både ljud och bild. Dessa bilder och ljudupptagningar kan komma att användas komma att användas av föreningen för att informera om verksamheten på webbplats, och/eller sociala medier.

Bilderna och ljudupptagningarna kan även komma att sparas i föreningens arkiv för att bevara föreningens verksamhet för framtiden.

Skulle du vilja att vilja att vi tar bort en bild på dig som vi använt, vänd dig till föreningens kansli: 018-103 300, info@svenskbotanik.se.

Hela vår personuppgiftspolicy hittar du på: svenskbotanik.se/personuppgifter