Skip to main content

Svensk Botanisk Tidskrift

Utforskar våra vilda växter sedan 1907

Svensk Botanisk Tidskrift

Tidskriften har en populärvetenskaplig inriktning med notiser, reportage och artiklar om svensk botanik. Målgruppen för tidskriften är de amatörbotanister som får den genom sitt medlemskap i föreningen samt yrkesverksamma inom universitet, länsstyrelser, kommuner och naturkonsulter som prenumererar på tidskriften.

Tidskriften tar upp artbestämning, ekologi och naturvård, anmärkningsvärda artfynd, inventeringar, växtgeografi, växtfysiologi och evolutionsbiologi i vid bemärkelse inom de nordiska länderna men framför allt Sverige. Ofta handlar det om kärlväxter och deras biotoper, men även mossor, lavar, svampar och alger ingår. Läs om hur du kan prenumerera här.

Svensk Botanisk Tidskrift har getts ut sedan 1907 och ägs av Svenska Botaniska Föreningen. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år, sammanlagt ca 350 sidor inklusive digital publicering.

Image V1 - SBT

Äldre utgivning finns digitalt

Svensk Botanisk Tidskrift publiceras digitalt på DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), 2 år efter utgånget publikationsår.  Tidningarna är upplagda som hela häften. Du hittar dessa här: www.diva-portal.org

Generalregister för 1907-2006, samt innehållsförtecknignar för 2007-2023 hittar du i menyn till höger.

Tidigare nummer